Počet záznamů: 1  

Loss of tumorigenicity of murine colon carcinoma MC38/0 cell line after transduction with a retroviral vector carrying murine IL-12 genes

 1. 1.
  0105307 - UMG-J 20043095 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Pajtasz-Piasecka, E. - Szyda, A. - Rossowska, J. - Krawczenko, A. - Indrová, Marie - Grabarczyk, P. - Wysocki, P. - Mackiewicz, A. - DuĽ, D.
  Loss of tumorigenicity of murine colon carcinoma MC38/0 cell line after transduction with a retroviral vector carrying murine IL-12 genes.
  [Ztráta tumorigenicity myší buněčné linie karcinomu tlustého střeva MC38/0 po transdukci retrovirovým vektorem nesoucím geny pro myší IL-12.]
  Folia Biologica. Roč. 50, č. 1 (2004), s. 7-14. ISSN 0015-5500. E-ISSN 0015-5500
  Grant ostatní: State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland (KBN)(PL) PBZ-KBN 004/PO4/98/5f
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: MC38 murine colon carcinoma * IL-12 transduction * tumorigenicity
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 0.507, rok: 2004

  Cells of transplantable MC38 colon carcinoma of C57BL/6 mice were adapted to growth in vitro, preserving their tumorigenicity. After transduction with a retroviral vector carrying murine interleukin 12 genes, stable transductant cells were obtained producing IL-12. After subcutaneous inoculation into syngeneic mice, the IL-12-modified cells showed reduced tumorigenicity as compared to parental cells. The obtained results show that the transduced cells could be used both as a model tumour for the study of anticancer immunity and/or as an adjuvant to cancer vaccines

  Buňky transplantovatelného karcinomu tlustého střeva MC38 myší C57BL/6 byly adaptovány pro růst in vitro bez ztráty tumorigenicity. Po transdukci retrovirovým vektorem nesoucím geny pro myší IL-12 byly získány stabilní transdukované buňky produkující IL-12. Po subkutánní inokulaci do syngenních myší vykazovaly buňky modifikované IL-12 ve srovnání s parentálními buňkami sníženou tumorigenicitu. Získané výsledky ukazují, že transdukované buňky bude možno využít jako modelový nádor pro studium protinádorové imunity a/nebo jako adjuvans pro nádorové vakcíny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012551

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.