Počet záznamů: 1  

Inhibitor binding at the protein interface in crystals of a HIV-1 protease complex

 1. 1.
  0105299 - UMG-J 20043047 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brynda, Jiří - Řezáčová, Pavlína - Fábry, Milan - Hořejší, Magdalena - Štouračová, Renata - Souček, Milan - Hradilek, Martin - Konvalinka, Jan - Sedláček, Juraj
  Inhibitor binding at the protein interface in crystals of a HIV-1 protease complex.
  [Vazba inhibitoru na proteinové rozhraní v krystalu komplexu HIV-1 proteázy.]
  Acta Crystallographica Section D-Biological Crystallography. 11, D60, - (2004), s. 1943-1948. ISSN 0907-4449
  Grant CEP: GA MŠMT LN00B030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: HIV-1 protease * phenylnorstatine inhibitor * crystal packing
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.693, rok: 2004

  Depending on the excess of ligand used for complex formation, the HIV-protease complexed with a novel phenylnorstatine inhibitor forms crystal either hexagonal (P6(1)) or orthorhombic (P2(1)2(1)) symetry. The orthorhombic form shows an unusual complexity of crystal packing: in addition to one inhibitor molecule that is bound to the enzyme active site, the second inhibitor molecule is bound as an outer ligand at the protein interface

  V závislosti na nadbytku ligandu využitého pro tvorbu komplexu tvoří HIV-proteáza v komplexu s novým fenylnorstatinovým inhibitorem krystalovou hexagonální (P6(1)) nebo ortorombickou (P2(1)2(1)) symetrii. Ortorombická forma vykazuje neobvyklou komplexnost složení krystalu: kromě jedné molekuly inhibitoru vázané na aktivní místo enzymu je druhá molekula inhibitoru vázána na vnější ligand na proteinovém rozhraní
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000162

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.