Počet záznamů: 1  

Gamma-tubulin in Leishmania: cell cycle-dependent changes in subcellular localization and heterogeneity of its isoforms

 1. 1.
  0105290 - UMG-J 20043037 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Libusová, Lenka - Sulimenko, Tetyana - Sulimenko, Vadym - Hozák, Pavel - Dráber, Pavel
  Gamma-tubulin in Leishmania: cell cycle-dependent changes in subcellular localization and heterogeneity of its isoforms.
  [Gama-tubulin u Leishmania: změny jeho lokalizace v buňce a heterogenity jeho izoforem závislé na buněčném cyklu.]
  Experimental Cell Research. Roč. 295, - (2004), s. 375-386. ISSN 0014-4827. E-ISSN 1090-2422
  Grant CEP: GA MŠk ME 310; GA MŠk LN00A026
  Klíčová slova: gamma-tubulin * cell cycle * Leishmania
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.007, rok: 2004

  A panel of six anti-peptide antibodies recognizing epitopes in different regions of the -tubulin molecule was used for the characterization and localization of -tubulin during cell cycle in Leishmania promastigotes. Immunofluorescence microscopy revealed the presence of -tubulin in the basal bodies, posterior pole of the cell, and in the flagellum. Furthermore, the antibodies showed punctuate staining in the subpellicular microtubule. This complex localization pattern was observed in both interphase and dividing cells, where staining of posterior poles and the subpellicular corset was more prominent. In posterior poles, -tubulin co-distributed with the 210-kDa microtubule-interacting protein and the 57-kDa protein immunodetected with anti-vimentin antibody. Immunogold electron microscopy on thin sections of isolated flagella showed that -tubulin was associated with the paraflagellar rod (PFR) that runs adjacent to the axonemal microtubules. Under different extraction conditions, -tubulin in Leishmania was found only in insoluble cytoskeletal fractions, in contrast to tubulin dimers that were both in soluble and cytoskeletal pool. Two-dimensional electrophoresis revealed multiple charge variants of -tubulin. Posttranslational modifications of Leishmania -tubulin might therefore have an important role in the regulation of microtubule nucleation and interaction with other proteins. The complex pattern of -tubulin localization and its properties indicate that -tubulin in Leishmania might have other function(s) besides microtubule nucleation

  Soubor šesti protilátek rozpoznávajících epitopy v různých oblastech molekuly gama-tubulinu byl využit k charakterizaci a lokalizaci gama-tubulinu během buněčného cyklu u Leishmania promastigotes. Imunofluorescenční mikroskopie odhalila přítomnost gama-tubulinu v bazálních tělíscích, posteriorním pólu buňky a v bičíku. Kromě toho ukázaly protilátky bodové zbarvení v subpelikulárním mikrotubulu. Toto složité schéma lokalizace bylo pozorováno u buněk v interfázi i u dělících se buněk, kde zbarvení posteriorních pólů a subpelikulárního korzetu bylo výraznější. V posteriorních pólech byla distribuce gama-tubulinu společná s proteinem interagujícím s mikrotubuly o 57 kDa, který byl imunodetekován protilátkou proti vimentinu. Elektronová mikroskopie imunodetekce zlatem na tenkých řezech izolovaných bičíků ukázala, že gama-tubulin je spojen s paraflagelární lištou (PFR), která probíhá souběžně s axonemálními mikrotubuly. Za různých extrakčních podmínek byl gama-tubulin u Leishmania nalezen pouze v nerozpustné cytoskeletální frakci na rozdíl od tubulinových dimerů, které se nalézaly v rozpustné i cytoskeletální zásobě. Dvourozměrná elektroforéza odhalila mnoho variant gama-tubulinu s různým nábojem. Posttranslační modifikace gama-tubulinu Leishmania by tedy mohly hrát důležitou úlohu v regulaci nukleace mikrotubulů a v jeho reakcích s jinými proteiny. Složité schéma lokalizace gama-tubulinu a jeho vlastnosti ukazují, že gama-tubulin u Leishmania by mohl mít i jiné funkce než nukleaci mikrotubulů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012536

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.