Počet záznamů: 1  

Serine proteinases and their inhibitors in fertilization

 1. 1.
  0105287 - UMG-J 20043034 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Jonáková, Věra - Jelínková-Slavíčková, Petra
  Serine proteinases and their inhibitors in fertilization.
  [Serinové proteinázy a jejich inhibitory při oplodnění.]
  Biomarkers and Environment. Roč. 8, 3,4 (2004), s. 108-110. ISSN 1211-8869.
  [Central European Conference on Human Tumor Markers /5./. Praha, 01.10.2004-03.10.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA303/02/0433; GA ČR GP303/02/P069; GA ČR GP303/04/P070; GA MZd NJ7463
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: serine proteinase * proteinase inhibitors * fertilization
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie

  Mammalian fertilization includes highly regulated biochemical interactions between complementary molecules located on the surfaces of both gametes as well as those present in the gamete natural environment in male and female reproductive tracts. The key proteinase of the fertilization process is acrosin, localized in the acrosome of the spermatozoon. Acrosin is involved in the acrosome reaction of spermatozoa, in the secondary binding of the sperm to the zona pellucida (ZP) and penetration of the ZP by sperm. The biological role of acrosin inhibitors in sexual fluids is to inactivate the prematurely released active form of acrosin from occasionally damaged spermatozoa. Seminal plasma proteins (spermadhesins) attached to the sperm head are acceptor molecules for the sperm-associated acrosin inhibitor. The attachement of the inhibitor to the surface molecules of the sperm can stabilize the binding site for ZP and protect the sperm against proteolytic degradation

  Oplodnění u savců zahrnuje vysoce regulované biochemické interakce mezi komplementárními molekulami nalézajícími se na povrchu obou gamet a molekulami přítomnými v přirozeném prostředí mužského a ženského reprodukčního traktu. Klíčovou proteinázou oplodňovacího procesu je akrozin, který se nalézá v akrozomu spermie. Akrozin se podílí na akrozomové reakci spermie, na sekundární vazbě spermie na zonu pellucidu (ZP) a na penetraci ZP spermií. Biologickou úlohou inhibitorů akrozinu v pohlavních tekutinách je inaktivovat předčasně uvolněné aktivní formy akrozinu z náhodně poškozených spermií. Proteiny semenné plazmy (spermadheziny) zachycené na hlavičce spermií jsou akceptorovými molekulami pro inhibitor akrozinu spojený se spermií. Uchycení inhibitoru na povrchové molekule spermie může stabilizovat vazebné místo pro ZP a chránit spermii proti proteolytickému odbourání
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012533

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.