Počet záznamů: 1  

Reverse effect of indomethacin on the immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction

 1. 1.
  0105273 - UMG-J 20043007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Veselský, Leopold - Dostál, Jaromír - Kraus, Marek - Pěknicová, Jana - Holáň, Vladimír - Zajícová, Alena - Jonáková, Věra - Železná, Blanka
  Reverse effect of indomethacin on the immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
  [Opačný efekt indomethacinu na imunosupresivní aktivitu kančí semenné imunosupresivní frakce.]
  Animal Reproduction Science. č. 71 (2002), s. 111-123. ISSN 0378-4320. E-ISSN 1873-2232
  Grant CEP: GA AV ČR KSK5011112; GA ČR GV524/96/K162; GA ČR GA303/01/0615; GA MZd NI6883
  Klíčová slova: Indomethacin * Antibody response * Seminal immunosuppressive fraction
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.681, rok: 2002

  By measuring bromodeoxyuridine incorporation into replicated DNA, we found that immunosuppressive fraction of boar seminal plasma (ISF) inhibited mitogen-stimulated lymphocyte proliferation; pretreatment with monoclonal antibody to ISF or indomethacin reversed the ISF effect. Besides, we followed the ability of indomethacin or monoclonal antibody to ISF to reverse ISF-induced suppression of antibody production by measuring antibody titers in the blood sera of mice immunized with keyhole limpet hemocyanin using ELISA. Recently we have identified ISF as a complex of the major seminal glycoproteins PSP I and PSP II. PSP II is the part that is responsible for immunosuppressive properties of the complex. To learn whether the ISF immunosuppressive effect is associated with its protein or saccharide part, we examined the deglycosylated PSP II for its antiproliferative effect on mitogen-stimulated mouse lymphocytes. The results suggest that deglycosylation of PSP II did not affect its antiproliferative activity. This suggest that PSP II immunosuppressive properties are associated with the protein and not the saccharide part of the molecule

  Měřením inkorporace bromodeoxyuridinu do replikující se DNA jsme zjistili, že imunosupresivní frakce kančí semenné plazmy (ISF) potlačuje proliferaci lymfocytů stimulovanou mitogeny: předběžné působení monoklonální protilátkou proti ISF či indomethacinem účinek ISF zvrátilo. Kromě toho jsme sledovali schopnost indomethacinu či monoklonální protilátky proti ISF zvrátit potlačení produkce protilátek vyvolané ISF měřením titru protilátek v krevním séru myší imunizovaných "keyhole limpet" hemocyaninem pomocí ELISA. V nedávné době jsme popsali ISF jako komplex hlavních semenných glykoproteinů PSP I a PSP II. PSP II je složka odpovědná za imunosupresivní schopnosti tohoto komplexu. Abychom zjistili, zda je imunosupresivní účinek ISF spojen s jeho proteinovou či sacharidovou částí, zkoumali jsme u deglykosylovaného PSP II jeho antiproliferativní účinek na myší lymfocyty stimulované mitogeny. Výsledky ukazují, že deglykosylace PSP II neměla vliv na jeho antiproliferativní aktivitu. Z toho vyplývá, že imunosupresivní vlastnosti PSP II jsou spojené s proteinovou a ne se sacharidovou částí jeho molekuly
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012519

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.