Počet záznamů: 1  

Reliable Solution of a Unilateral Contact Problem with Friction and Uncertain Data in Thermo-Elasticity

 1. 1.
  0105251 - UIVT-O 20040242 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hlaváček, Ivan - Nedoma, Jiří
  Reliable Solution of a Unilateral Contact Problem with Friction and Uncertain Data in Thermo-Elasticity.
  [Spolehlivé řešení jednostranné kontaktní úlohy s třením a s neurčitými daty v termo-pružnosti.]
  Mathematics and Computers in Simulation. Roč. 67, - (2005), s. 559-580. ISSN 0378-4754. E-ISSN 1872-7166
  Grant CEP: GA ČR GA201/01/1200; GA MŠMT OK 407
  Grant ostatní: COPERNICUS-HIPERGEOS II(XE) KIT 977006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1030915
  Klíčová slova: unilateral contact * steady-state heat flow * Coulomb friction * finite element analysis * radioactive waste repositories
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.554, rok: 2005

  An unilateral contact problem with friction and with uncertain input data in quasi-coupled thermo-elasticity is analysed. As uncertain data coefficients of stress-strain law, coefficients of thermal conductivity, body and surface forces, thermal sources and friction coefficients are assumed, being prescribed in a given set of admissible functions. Method of worst scenario is applied to find the most "dangerous" admissible input data. Stability of the solution with respect to the data is proved and employed for the proof of existence of a solution to the worst scenario problems. Some models in geomechanics, geodynamics and mechanics as well as in technology are stated and the safety of the high level radioactive waste repositories is considered.

  Je analyzována jednostranná kontaktní úloha s třením a s neurčitými vstupními daty v kvazi-sdružené termo-pružnosti. Předpokládá se, že koeficienty ve vztahu napětí a deformace, koeficienty tepelné vodivosti, objemové i povrchové síly, tepelné zdroje i koeficienty tření nejsou přesně známy, ale jsou předepsány v množině přípustných funkcí. K nalezení "nejriskantnějších" přípustných vstupních dat je aplikována metoda nejhoršího scénáře. Je dokázána stabilita řešení vzhledem ke vstupním datům a existence řešení problému nejhoršího scénáře. Jsou uvedeny některé modely v geomechanice, geodynamice a mechanice, stejně jako v stavebním a strojním inženýrství. Je uvažována bezpečnost trvalého úložiště radioaktivního odpadu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012498

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.