Počet záznamů: 1  

Combined Feedback and Feedforward Control Strategy of Parallel Hybrid Filter

 1. 1.
  0105185 - UE-C 20043061 RIV TN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škramlík, Jiří - Valouch, Viktor
  Combined Feedback and Feedforward Control Strategy of Parallel Hybrid Filter.
  [Kombinovaná zpětnovazební a přímovazební řídící strategie paralelního hybridního filtru.]
  2004 IEEE International Conference on Industrial Technology. Hammamet: IEEE, 2004, s. 102-106. ISBN 0-7803-8663-9.
  [IEEE ICIT '04. IEEE International Conference on Industrial Technology 2004. Yasmine-Hammamet (TN), 08.12.2004-10.12.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA2057301
  Klíčová slova: active power filter * feedback and feedforward control strategy
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Active power filters (APF) may substitute the passive ones in some cases or serve as an additional tool, together with PF, for improving the harmonic spectra of the load current and supply voltage. In such a case we call that configuration a hybrid filter (HF). In the paper a combined feedback and feedforward control strategy of the parallel hybrid filter (PHF) is presented, which features a small sensivity against a disturbed supply voltage system and enables us to set grid phase currents in the phase with respective voltages

  Aktivní výkonové filtry (APF) mohou nahradit filtry pasivní nebo v některých případech mohou být použity spolu s filtry pasivními pro zlepšení harmonických spekter proudu zátěže a napájecího napětí. V takových případech nazýváme tuto konfiguraci hybridním filtrem (HF). V příspěvku je prezentována kombinovaná zpětnovazební a přímovazební řídící strategie paralelního hybridního filtru (PHF), která vykazuje malou citlivost vůči deformacím napájecího napětí a umožňuje nastavit fázové proudy do fáze s příslušnými napětími
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012432

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.