Počet záznamů: 1  

CFD Simulation of Hydrodynamic Behaviour of 3D Electrode

 1. 1.
  0105040 - UCHP-M 20040294 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křišťál, Jiří - Jiřičný, Vladimír
  CFD Simulation of Hydrodynamic Behaviour of 3D Electrode.
  [Počítačová simulace hydrodynamického chování 3D elektrody.]
  Proceedings. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2004 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 85-86. ISBN 80-85918-86-2.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 25.02.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: electrodes * metal particles * hydrodynamics behaviour
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  In recent years, three-dimensional electrodes have been widely studied. In this design the cathode is formed by a slow-moving packed bed of metal particles. The advantage of this set-up is the continuous recovery of interfacial area between growing particles and the electrolyte. To achieve the proper particle size distribution and also to prevent apparatus breakdown due to bed plugging, it is essential to retain the mass-flow of particles. We focus on the design of three dimensional electrodes in which the mass flow will occur under a wide range of conditions. In the preliminary phase of our research, we use CFD package Fluent to study the hydrodynamic behaviour of a multiphase flow in a rectangular channel. For validation of numerical models, experiments for determination of real particle velocity profiles are carried out.

  V posledních letech jsou trojrozměrné elektrody inteenzivně studovány. V tomto uspořádání je katoda representována ložem pomalu se pohybujících kovových částic. Výhodou tohoto uspořádání je kontinuální regenerace mezifázové plochy mezi rostoucími částicemi a elektrolytem. K dosažení vhodného rozdělení velikostí částic a rovněž eleiminaci poruchy a je dležité udržovat rovnoměrný pohyb částic po průřezu katodového prostoru. Zaměřili jsme se na návrh zařísení, které splňuje podmínky rovnoměrného toku částic v širokém rozmezí operačních podmínek. V úvodním stadiu výzkumu the simulační software FLUENT byl využit pro studium hydrodynamiky dvoufázového toku v pravoúhlém vertikálním kanále. Vypočtené rychlostní profily částic byly porovnány s experimentálními měřeními.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012293

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.