Počet záznamů: 1  

Diphosphinoazine Palladium(II) Complexes as Catalysts for the Heck Reaction of Bromides and an Activated Chloride

 1. 1.
  0105028 - UCHP-M 20040282 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Včelák, Jaroslav - Storch, Jan - Czakoová, Marie - Čermák, Jan
  Diphosphinoazine Palladium(II) Complexes as Catalysts for the Heck Reaction of Bromides and an Activated Chloride.
  [Difosfinoazinové komplexy palladia(II) jako katalyzátory Heckovy reakce bromidů a aktivovaného chloridu.]
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical. Roč. 222, 1-2 (2004), s. 121-126. ISSN 1381-1169
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0554; GA AV ČR IAA4072205
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: heck reaction * amido complexes * palladium
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.316, rok: 2004

  Five diphosphinoazine palladium(II) amido complexes together with two phosphine-free and two triphenylphosphine-modified palladium(II) complexes were investigated as catalysts for the Heck reaction of styrene with 4-chlorobenzonitrile, bromobenzene and 4-bromobenzonitrile in dimethylacetamide with tributylamine as a base. The diphosphinoazine complexes competed well with the traditional catalysts; best conversions and turnover numbers were achieved with a vinyl-amide complex [(CH3OCOCH=CCOOCH3)Pd{PPh CH=C(Bu-t)NN=C(Bu-t)CH2PPh2}] giving TON of about 680 000 and TOF of 7710h(-1) in the reaction of 4-bromobenzonitrile. The TON of the chloroarene with the same complex was 729. Selectivities of the product formation were independent on the catalyst and little dependent on the substrate, the selectivity of the main product, (Z)-1,2-diarylethylene, being always over 90%.

  Jako katalyzátory v Heckově reakci styrenu s 4-chlorbenzonitrilem, brombenzenem a 4-brombenzonitrilem v dimethylacetamidu za přítomnosti tributylaminu (báze) bylo zkoumáno pět difosfinoazinových amidových komplexů palladia(II) společně s dvěma bezfosfinovými a dvěma trifenylfosfinem modifikovanými komplexy palladia(II). Difosfinoazinové komplexy poskytovaly srovnatelné výsledky s tradičními katalyzátory; nejlepších konverzí a čísel přeměny bylo dosaženo s vinylamidovým komplexem [(CH3OCOCH=CCOOCH3)Pd{PPh CH=C(Bu-t)NN=C(Bu-t)CH2PPh2}] vykazujícím číslo přeměny asi 680 000 a rychlost přeměny 7710 h(-1) při reakci 4-brombenzonitrilu. Číslo přeměny chlorarenu se stejným komplexem bylo 729. Selektivity tvorby produktů nezávisely na katalyzátoru a velmi málo závisely na substrátu, přičemž selektivita hlavního produktu (Z)-1,2-diarylethylenu byla vždy vyšší než 90 %.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012281

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.