Počet záznamů: 1  

Near-Critical Extraction of Pigments and Oleoresin from Stinging Nettle Leaves

 1. 1.
  0105010 - UCHP-M 20040264 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sovová, Helena - Sajfrtová, Marie - Bártlová, Milena - Opletal, L.
  Near-Critical Extraction of Pigments and Oleoresin from Stinging Nettle Leaves.
  [Pervaporace a permeace par jsou považovány za nejznámější membránové procesy pro dělení kapalných a plynných směsí. Tyto procesy našly využití v mnoha oblastech jako ochrana životního prostředí (čištění vod a ovzduší), farmaceutický a chemický průmysl, zpracování potravin a bioseparacích. Cílem práce je studium transportního mechanismu čistého propanolu a toluenu polyethylenovou membránou (lineární nízkohustotní polyethylen) za různých experimentálních podmínek. Sorpční, permeační a pervaporační experimenty byly provedeny za účelem získání informací o difuzivitě a koncentračních gradientu v polyethylenové membráně.]
  Journal of Supercritical Fluids. Roč. 30, č. 2 (2004), s. 213-224. ISSN 0896-8446. E-ISSN 1872-8162
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0550
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: Urtica dioica leaves * carbon dioxide * carotenoids
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.275, rok: 2004

  Chlorophylls and carotenoids were extracted from leaves of stinging nettle (Urtica dioica L.) with near-critical CO2. The solvent modified with ethanol (0-7 wt.%) was applied at the pressures of 20, 25 and 28 MPa and the temperatures of 25, 40 and 60 C. Extracts were analysed by means of HPLC and RP-HPLC methods. The maximum yields of chlorophyll a, chlorophyll b, beta-carotene and lutein were 73, 100, 24 and 39 mg/100 g dry matter, respectively. In comparison with the extract obtained using conventional solvents, the maximum yields obtained with CO2 were similar for carotenoids, higher for chlorophyll b and lower for chlorophyll a. Chlorophyll a partially degraded in the extractor to a more soluble pheophytin a. The degradation was substantially reduced by addition of small amount of antioxidant to the solvent. A model describing the extraction of a solute that is present in two forms, free and interacting with matrix, was applied to interpret the experimental extraction curves.

  Z listů kopřivy (Urtica dioica L.) byly superkritickým a kapalným CO2 extrahovány chlorofyly a karotenoidy. Rozpouštědlo modifikované ethanolem (0-7 % hm.) bylo aplikováno při tlacích 20, 25 a 28 MPa a při teplotách 25, 40 a 60 C. Extrakty byly analyzovány pomocí HPLC a RP-HPLC. Maximální výtěžky chlorofylu a, chlorofylu b, beta-karotenu a luteinu byly 73, 100, 24 a 39 mg/100 g, vztaženo na sušinu. Ve srovnání s extraktem získaným běžnými rozpouštědly byl maximální výtěžek získaný CO2 extrakcí u karotenoidů obdobný, u chlorofylu b vyšší a u chlorofylu a nižší. Chlorofyl a v extraktoru částečně degradoval na feofytin a, který je v CO2 rozpustnější. Přidáním antioxidantu do rozpouštědla byla degradace chlorofylu a potlačena. Změřené extrakční křivky byly interpretovány pomocí modelu předpokládajícího v extrahovaném materiálu existenci dvou forem extrahované látky, a to volné látky a látky vázané na matrici.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012263

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.