Počet záznamů: 1  

Mathematical Model for Supercritical Fluid Extraction of Natural Products and Extraction Curve Evaluation

 1. 1.
  0105009 - UCHP-M 20040263 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sovová, Helena
  Mathematical Model for Supercritical Fluid Extraction of Natural Products and Extraction Curve Evaluation.
  [Matematický model superkritické extrakce přírodních látek a vyhodnocení extrakčních křivek.]
  Journal of Supercritical Fluids. Roč. 33, č. 1 (2005), s. 35-52. ISSN 0896-8446. E-ISSN 1872-8162
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072102
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: supercritical extraction * natural products * model
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.144, rok: 2005

  In this study we present a model describing simultaneously and independently two important phenomena, the effect of the extracted solid material pretreatment on extraction yield and the switch in phase equilibrium after a part of the solute has been depleted. It is closely related to the models based on the concept of broken and intact cells, developed by ReverchonŽs research group. Model parameters are the fraction of broken cells in the solid, mass transfer coefficients in solid and fluid phases, and parameters of equilibrium curve. The simulated extraction curve is obtained by numerical integration of dimensionless form of model equations. Besides, an analytical approximative solution of model equations is presented.

  Model popisuje současně a nezávisle dva důležité aspekty extrakce, vliv přípravy extrahovaného materiálu na výtěžek extrakce a změnu fázové rovnováhy po vyextrahování látky, která není vázána na matrici. Patří do skupiny modelů založených na představě otevřených a uzavřených buněk, které byly rozpracovány ve skupině Reverchona. Parametry modelu jsou podíl otevřených buněk v extrahovaném materiálu, koeficienty přestupu hmoty v pevné fázi a v rozpouštědle, a parametry rovnovážné křivky. Simulované extrakční křivky jsou vypočteny jednak numerickým řešením rovnic modelu v bezrozměrném tvaru, jednak z analytického výrazu získaného řešením zjednodušeného modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012262

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.