Počet záznamů: 1  

General Solution of the Dispersion Model for a One Dimensional Stirred Flow System Using DanckwertsŽ Boundary Conditions

 1. 1.
  0104999 - UCHP-M 20040253 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kudrna, V. - Jahoda, M. - Siyakatshana, N. - Čermáková, Jiřina - Machoň, V.
  General Solution of the Dispersion Model for a One Dimensional Stirred Flow System Using DanckwertsŽ Boundary Conditions.
  [Obecné řešení dispersního modelu pro jednorozměrový model míchaného průtočného systému s použitím Danckwertsových okrajových podmínek.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 59, č. 14 (2004), s. 3013-3020. ISSN 0009-2509. E-ISSN 1873-4405
  Grant CEP: GA ČR GD104/03/H141
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: continous flow mixer * residence time distribution * numerical analysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.655, rok: 2004

  In this contribution, we present the analytical solution of the one-dimensional dispersion model in the form of a partial differential equation for a continuous flow mixer with Danckwerts' boundary conditions. The suggested solution enables the description of change of concentration of species in the system as dependence of time and spatial coordinates. The results are explicit relations for different initial spatial distributions of species concentration in the flow mixer as well as for changes in species concentration in the flow as a function of time.

  V tomto příspěvku prezentujeme analytické řešení jednorozměrového dispersního modelu ve formě parciální diferenciální rovnice pro průtočný mísič s Danckwertsovými okrajovými podmínkami. Navrhované řešení umožňuje popis změny koncentrace složky v systému jako závislost na prostorové a časové souřadnici. Výsledkem je zřejmý vztah pro různé počáteční distribuce složky v průtočném mísiči jakož i pro změny koncentrace složky ve vstupním proudu jako funkce času.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012253

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.