Počet záznamů: 1  

Effect of Support on the Synergy in HDS of Thiophene and HDN of Pyridine over Mo Sulfide Catalysts Promoted by Rh

 1. 1.
  0104988 - UCHP-M 20040242 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Vít, Zdeněk - Gulková, Daniela - Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Effect of Support on the Synergy in HDS of Thiophene and HDN of Pyridine over Mo Sulfide Catalysts Promoted by Rh.
  [Vliv nosiče na synergismus v HDS thiofenu a HDN pyridinu na sulfidických Mo katalyzátorech promotovaných Rh.]
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Roč. 83, č. 2 (2004), s. 237-244. ISSN 0133-1736
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: Rh-Mo catalyst * hydrodesulfurization * synergetic effect
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.618, rok: 2004

  The effect of support (SiO2-Al2O3, Al2O3, MgO) of the Rh-Mo(S) sulfide catalysts on the synergy in HDS of thiophene and HDN of pyridine was studied. The synergy in HDS was 7-10 regardless of the support used. The synergy in HDN varied from zero over MgO supported sample to 3 over SiO2-Al2O3 supported catalyst, in accord with positive effect of support acidities.

  Byl studován vliv nosiče (SiO2-Al2O3, Al2O3, MgO) sulfidického Ru-Mo(S) katalyzátoru na synergismus v HDS thiofenu a HDN pyridinu. Synergismus v HDS byl 7-10 bez ohledu na typ nosiče. Synergismus v HDN se měnil od 0 na vzorku naneseném na MgO do 3 na vzorku připraveném ze SiO2-Al2O3, ve shodě s kladným vlivem kyselosti nosiče.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012244

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.