Počet záznamů: 1  

Comparison of Residence Time Distributions of Liquid for Different Types of Input Signal Using a Stimulus-Response Technique

 1. 1.
  0104974 - UCHP-M 20040228 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermáková, Jiřina - Siyakatshana, N. - Šilar, F. - Kudrna, V. - Jahoda, M. - Machoň, V.
  Comparison of Residence Time Distributions of Liquid for Different Types of Input Signal Using a Stimulus-Response Technique.
  [Porovnání distribuce dob prodlení kapaliny pro různé typy vstupních signálů s použitím metody vzruchu a odezvy.]
  Chemical Papers. Roč. 57, č. 6 (2003), s. 427-431. ISSN 0366-6352.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /30./. Tatranské Matliare, 26.05.2003-30.05.2003]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: stirred tank * stimulus-response technique * residence time distribution
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.226, rok: 2003

  Stimulus response technique is used for measuring residence time distribution of liquid phase. Evaluation of experiments depends on the type of stimulus signal. Three types of input signals were tested: the ?-impulse, general pulse and a general pulse in a recycle. The dispersion model was used for interpretation of response curves for all stimuli. The model is based on the 'diffusion with bulk flow equationö solved with Danckwerts boundary equations for 'closed systemö. Analytical solution by Fourier method contains input stimulus function as a function of time and the initial distribution of concentration inside the vessel.

  Pro měření distribuce dob prodlení kapalné fáze byla použita metoda vzruchu a odezvy. Vyhodnocení experimentu závisí na typu vzruchového signálu. Zde byly použity tři typy vstupního signálu:  -impuls, obecný puls a obecný puls v recyklu. Pro interpretaci odezvových křivek pro všechny vzruchy byl použit dispersní model. Model je založen na řešení difuzní rovnice s Danckwertsovými okrajovými podmínkami pro uzavřený systém. Analytické řešení Fourierovou metodou obsahuje vstupní funkci jako funkci času a počáteční distribuci koncentrací na počátku uvnitř nádoby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000159

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.