Počet záznamů: 1  

Influence of Partial Neutralization on Catalytic Activity of Ion Exchange Resin

 1. 1.
  0104904 - UCHP-M 20040158 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holub, Ladislav - Hanková, Libuše - Jeřábek, Karel
  Influence of Partial Neutralization on Catalytic Activity of Ion Exchange Resin.
  [Vliv parciální neutralizace na katalytickou aktivitu ionexů.]
  Summaries 1. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 361. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: catalysis * polymer support * resin
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Concentration of acid centers in a commercional ion exchanger catalyst was controlled by partial neutralization of sulfonic groups with various primary, secondary and tertiary amines of different molecular size. The efect of acid centres concentration on the activity of ion exchanger catalyst was tested by measurements of initial reaction rate of reesterification of ethyacetate with methanol in a CSTR-type reactor. There was found that the slope of the dependence of the catalyrtic activity on the degree of the resin neutralization strongly depends on the amine basicity.

  Koncentrace kyselých center v komerčním ionexovém katalyzátoru byla měněna parciální neutralizací sulfonových skupin řadou primárnch, sekundárních a terciálních aminů o různé velikosti molekul. Vliv koncentrace kyselých center na katalytickou aktivitu konexi byl testován měřením počáteční rychlosti reakce reesterifikace ethylacetátu propanolem v CSTR reaktoru. Bylo zjištěno, že strmost závislosti aktivity na koncentraci kyselých center závisí na bazicitě aminu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012163

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.