Počet záznamů: 1  

Temperature Dependence of Excess Molar Volumes in Systems Octane + Aromatic Hydrocarbons

 1. 1.
  0104831 - UCHP-M 20040085 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Linek, Jan - Morávková, Lenka
  Temperature Dependence of Excess Molar Volumes in Systems Octane + Aromatic Hydrocarbons.
  [Teplotní závislost dodatkových molárních objemů v systémech oktan + aromatické uhlovodíky.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004 - (Markoš, J.; Štefuca, V.), s. 141. ISBN 80-227-2052-6.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /31./. Tatranské Matliare (SK), 24.05.2004-28.05.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1098
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: octane * benzene * toluene
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Densities of binary liquid mixtures of octaneůbenzene, ůtoluene, ům-xylene and ů1,3,5-trimethylbenzene have been measured at 298.15, 308.15, 318.15, and 328.15 K and atmospheric pressure by a vibrating-tube densimeter. Excess molar volumes, VE, calculated from the density data provide the temperature dependence of VE in the temperature range 298-328 K. The VE data have been correlated in terms of the fourth-order Redlich-Kister equation, the maximum likelihood procedure being applied for evaluating the adjustable parameters.

  Byly změřeny hustoty binárních kapalných směsí oktan-benzen, -toluen, -m-xylen a -1,3,5-trimethylbenzen vibračním densimetrem při 298.15, 308.15, 318.15, a 328.15 K a při atmosferickém tlaku. Dodatkové molární objemy, VE, vypočtené z hustotních dat dávají teplotní závislost VE v teplotním rozmezí 298-328 K. Tato VE data byla korelována Redlichovou-Kisterovou rovnicí čtvrtého řádu, přičemž k vyhodnocení adjustabilních parametrů byla použita metoda maximální věrohodnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012096

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.