Počet záznamů: 1  

Influence of Partial Neutralization on Catalytic Activity of Ion Exchange Resin

 1. 1.
  0104815 - UCHP-M 20040069 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hanková, Libuše - Holub, Ladislav - Jeřábek, Karel
  Influence of Partial Neutralization on Catalytic Activity of Ion Exchange Resin.
  [Vliv parciální neutralizace na katalytickou aktivitu ionexů.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004 - (Markoš, J.; Štefuca, V.), s. 220. ISBN 80-227-2052-6.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /31./. Tatranské Matliare (SK), 24.05.2004-28.05.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: catalysis * polymer supports * resin
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Concentration of acid centers in a commercial ion exchanger catalyst was controlled by partial neutralization of sulfonic groups with various primary, secondary and tertiary amines of different molecular size. The effect of acid centers concentration on the activity of ion exchanger catalyst was tested by measurements of initial reaction rate of phenol alkylation with 1-octene in a CSTR-type reactor. There was found that the slope of the dependence of the catalytic activity on the degree of the resin neutralization strongly depends on the amine basicity.

  Koncentrace kyselých center v komerčním ionexovém katalyzátoru byla měněna parciální neutralizací sulfonových skupin řadou primárnch, sekundárních a terciálních aminů o různé velikosti molekul. Vliv koncentrace kyselých center na katalytickou aktivitu konexi byl testován měřením počáteční rychlosti reakce reesterifikace ethylacetátu propanolem v CSTR reaktoru. Bylo zjištěno, že strmost závislosti aktivity na koncentraci kyselých center závisí na bazicitě aminu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012080

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.