Počet záznamů: 1  

Trimethylsilylcyclopentadienes with Polyfluorinated Ponytails and Mono- and Bis(?5-cyclopentadienyl)titanium(IV) Complexes Derived from Them

 1. 1.
  0104797 - UCHP-M 20040051 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jan - Červenková Šťastná, Lucie - Sýkora, Jan - Císařová, I. - Kvíčala, J.
  Trimethylsilylcyclopentadienes with Polyfluorinated Ponytails and Mono- and Bis(?5-cyclopentadienyl)titanium(IV) Complexes Derived from Them.
  [Trimethylsilylcyklopentadieny s polyfluorovanými ohony and mono- a bis(h5-cyklopentadienyl)titaničité komplexy od nich odvozené.]
  Organometallics. Roč. 23, č. 12 (2004), s. 2850-2854. ISSN 0276-7333. E-ISSN 1520-6041
  Grant CEP: GA ČR GA203/99/M037; GA AV ČR IAA4072203; GA AV ČR IAA4072005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: molecular structure * organometallic chemistry * methodology
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 3.196, rok: 2004

  All the cyclopentadienes were found, in analogy with similar known compounds, to be mixtures of isomers between which prototropic and on the NMR time scale fast metallotropic shifts occurred, as confirmed by variable-temperature 1H and 13C NMR. The reaction of 4 with TiCl4 gave Ti(IV) complex [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}TiCl3] (5), whereas the reaction of [(C5H4SiMe3)TiCl3] with lithium salts of 1 and 2 yielded complexes [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (6) and [{5-C5H3(Si(CH3)2CH2CH2C8F17)2}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (7), respectively. The results show the applicability of fluorous chemistry methodology in early transition metal organometallic chemistry

  V analogii s podobnými známými sloučeninami bylo zjištěno, že všechny cyklopentadieny jsou směsi izomerů, mezi kterými probíhají prototropní a na NMR časové škále rychlé metalotropní posuny, což bylo potvrzeno 1H and 13C NMR spektroskopií za proměnné teploty. Reaction 4 s TiCl4 dává Ti(IV) komplex [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}TiCl3] (5), zatímco reakce [(C5H4SiMe3)TiCl3] s lithnými solemi 1 a 2 poskytla komplexy [{5-C5H4Si(CH3)2CH2CH2C8F17}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (6) and [{5-C5H3(Si(CH3)2CH2CH2C8F17)2}{5-C5H4Si(CH3)3}TiCl2] (7). Výsledky ukazují na aplikovatelnost metodologie fluorové chemie v chemii přechodných kovů z počátku periody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012062

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.