Počet záznamů: 1  

An Experimental Study of Absorption of Oxygen in Water in Co-Current Packed Bed Column by Transient Technique

 1. 1.
  0104791 - UCHP-M 20040045 RIV HR eng J - Článek v odborném periodiku
  Vychodilová, Hana - Jiřičný, Vladimír - Staněk, Vladimír
  An Experimental Study of Absorption of Oxygen in Water in Co-Current Packed Bed Column by Transient Technique.
  [Experimentální studie absobce kyslíku ve vodě při souproudém toku náplňovou kolonou s využitím dynamických metod.]
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Roč. 18, č. 2 (2004), s. 129-136. ISSN 0352-9568. E-ISSN 1846-5153
  Grant CEP: GA ČR GA104/03/1558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: oxygen absorption * co-current down flow * periodically variable input
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.328, rok: 2004

  Parameters are evaluated of mathematical models using measured experimental data on unsteady state absorption of oxygen as a gas poorly soluble in water in a co-current packed bed column. The carried out experiments continuously measure the response in the gas and liquid column outlet streams to a periodic change of oxygen concentration in inlet gas in a 0.105m diameter column. Using various frequencies of the periodic input concentration signal the frequency characteristics have been obtained and in turn used to evaluate model parameters such as holdups of gas, dynamic liquid and stagnant liquid, mass transfer coefficients to dynamic and static holdup and axial dispersion coefficients in gas and liquid phase in the form of Peclet numbers.

  Parametry modelu jsou vyhodnoceny z naměřených experimentálních dat absorbce málo rozpustného kyslíku v souproudé náplňové koloně o průměru 0,105 m. Při měření je kontinuálně monitorována koncentrace kyslíku na ve výstupních proudech plynu a kapaliny jako odezvana skokovou změnu koncentrace kyslíku ve vstupním proudu plynu. Naměřené frekvenční charakteristiky byly využity k vyhodnocení parametrů modelu jako jsou zádrž plynu, dynamická a statická zádrž kapaliny, koeficienty sdílení hmoty prostatickou a dynamickou zádrž. A pecletovo číslo jako míru axiálního promíchávání v obou fázích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012056

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.