Počet záznamů: 1  

UV Laser-Induced Gas-Phase Copolymerization of Carbon Disulfide and Ethene

 1. 1.
  0104756 - UCHP-M 20040007 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomovska, R. - Urbanová, Markéta - Fajgar, Radek - Bastl, Zdeněk - Šubrt, Jan - Pola, Josef
  UV Laser-Induced Gas-Phase Copolymerization of Carbon Disulfide and Ethene.
  [UV laserově iniciovaná kopolymerizace sirouhlíku a etylénu v plynné fázi.]
  Macromolecular Rapid Communications. Roč. 25, č. 4 (2004), s. 587-591. ISSN 1022-1336. E-ISSN 1521-3927
  Grant CEP: GA MŠk ME 612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921; CEZ:AV0Z4032918; CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: laser-induced polymers * photopolymerization * carbon disulfide
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 3.366, rok: 2004

  Laser irradiation at 193 nm of gaseous mixture of carbon disulfide and ethene induces co-polymerization of both compounds and affords chemical vapour deposition of C/S/H polymer whose composition indicates reaction between two-three CS2 and one C2H4 molecules. Polymer structure is interpreted on the basis of X-ray photoelectron and FTIR spectra as consisting of >C=S, >C=C<, -CH2-CH2-, (C=C)SnC4-n, -C-(C=S)-S-, -S-(C=S)-S- and C-S-S-C configurations. The gas-phase co-polymerization of carbon disulfide and ethene represents the first example of such reaction between carbon disulfide and common monomer

  Laserové ozařování (193 nm) plynné směsi sirouhlíku a etylénu vede ke kopolymeraci obou sloučenin a k chemické deposici C/S/H polymeru z plynné fáze. Složení polymeru nasvědčuje, že reakce probíhá mezi 2-3 molekulami CS2 a jednou molekulou C2H4. Polymerní struktura interpretovaná na základě XPS a IČ spekter ukazuje na existenci >C=S, >C=C<, -CH2-CH2-, (C=C)SnC4-n, -C-(C=S)-S-, -S-(C=S)-S- a C-S-S-C uspořádání. Tato kopolymerace sirouhlíku a etylénu v plynné fázi představuje prvý příklad takové reakce mezi sirouhlíkem a monomerem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012022

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.