Počet záznamů: 1  

The relationship between predation risk and occurrence of black grouse (Tetrao tetrix) in a highly fragmented landscape: an experiment based on artificial nests

 1. 1.
  0104743 - UBO-W 20040136 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Svobodová, J. - Albrecht, Tomáš - Šálek, M.
  The relationship between predation risk and occurrence of black grouse (Tetrao tetrix) in a highly fragmented landscape: an experiment based on artificial nests.
  [Vztah mezi predačním rizikem a prostorovou distribucí tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve vysoce fragmentované krajině: experiment založený na umělých hnízdech.]
  Ecoscience. Roč. 11, č. 4 (2004), s. 421-427. ISSN 1195-6860. E-ISSN 2376-7626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: artificial nest predation * ecological trap hypothesis * Vulpes vulpes
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.175, rok: 2004
  http://www.ecoscience.ulaval.ca/catalogue/E_detail.php?retour=65&id=690

  We monitored the fate of artificial ground nests in a highly fragmented landscape in the Krušné hory Mts (CZ) that hosts a declining population of the Black Grouse. We evaluated the generality of the "edge effect on nest predation" hypothesis in three dominant grouse habitats. The resulting spatial pattern of nest predation was further compared with the grouse occurrence. Predation on artificial nests was low (17%), and was similar among the three dominant grouse habitats and for edge and interior areas. The results do not support the ecological trap hypothesis, because predation pressure on artificial nests was lower in areas occupied by the grouse. Ground nests placed under a shelter of branches in young forests were more successful than concealed nests in other habitats. Successional changes and maturation of intensively managed forests may result in higher predation rates on natural grouse nests and may contribute to overall population decline of this species.

  Sledovali jsme osudy umělých zemních hnízd ve vysoce fragmentované krajině Krušných hor (CZ), obývané ubývající populací tetřívka obecného. Testovali jsme predikce hypotézy okrajového efektu na hnízdní úspěšnost ve třech biotopech obývaných tetřívkem. Výsledný pattern predace byl dále porovnáván s prostorovou distribucí tetřívka. Predace umělých hnízd byla nízká (17%) a byla shodná ve všech třech biotopech i v okrajových a vnitřních oblastech. Naše výsledky nebyly ve shodě s hypotézou ekologické pasti, neboť predační tlak byl nižší v oblastech osidlovaných tetřívkem. Hnízda umístěná v nevzrostlém lese na zemi pod krytem větví byla úspěšnější než hnízda ukrytá v jiných biotopech. Sukcesní změny a odrůstání těchto porostů může vést k vyšší míře predace tetřívčích hnízd a k celkovému úbytku populace tohoto druhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012009

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.