Počet záznamů: 1  

"Malování" exkrementy a koprofagie u šimpanze učenlivého (Pan troglodytes) a dalších primátů - možné příčiny a vysvětlení

 1. 1.
  0104734 - UBO-W 20040099 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Trnka, R. - Marván, R. - Lhota, S. - Petrželková, Klára Judita
  "Malování" exkrementy a koprofagie u šimpanze učenlivého (Pan troglodytes) a dalších primátů - možné příčiny a vysvětlení.
  [Faeces "painting" and coprophagia in common chimpanzee (Pan troglodytes) and other primates - possible causes and explanations.]
  Gazella. Roč. 30, - (2003), s. 55-68. ISSN 0231-8865
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: chimpanzee * coprophagia
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Koprofágie, tj. pojídání exkrementů, se v živočišné říši vyskytuje poměrně často. S tímto chováním se setkáváme také u lidoopů, a to v mnohem větší míře v zoologických zahradách než ve volné přírodě. Vzhledem k tomu, že zmíněná aktivita primátů působí zoologickým zahradám chovajícím lidoopy problémy estetické povahy, a to především ve vztahu k návštěvníkům, pokusili jsme se podívat na celý problém hlouběji a komplexněji. Zaměřili jsme se i na další jev, který s koprofágií úzce souvisí. Jde o zvláštní formu manipulace s trusem, takzvané "malování", pozorované v zajetí u obou druhů šimpanzů. Na základě pozorování šimpanzů druhu Pan troglodytes ve třech zoologických zahradách jsme se pokusili naznačit několik možných vysvětlení tohoto neobvyklého chování.

  Coprophagy, eating excrements, occurs quite often in the animal kingdom. We can observe this behavior also in primates and more extensively in zoos than in the wild. With regards to the fact that coprophagy causes the zoological gardens problems of aesthetic nature, above all in relation to visitors, we have tried to take deeper and more comprehensive look at whole problem. We also focused on another phenomena closely connected with coprophagy. It is a special form of manipulation with feces, sort of "painting", observed in captivity in both chimpanzee species. Based on observation of common chimpanzee Pan troglodytes in three zoological gardens, we attempt to suggest several possible explanations for this unusual behavior.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012000

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.