Počet záznamů: 1  

The effect of intestinal ischemia duration on changes in plasma antioxidant defense status in the rats

 1. 1.
  0104729 - BFU-R 20043111 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čížová, Hana - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš - Číž, Milan
  The effect of intestinal ischemia duration on changes in plasma antioxidant defense status in the rats.
  [Vliv různé délky střevní ischemie na změny v antioxidačních obranných mechanismech v plasmě potkana.]
  Physiological Research. Roč. 53, č. 5 (2004), s. 523-531. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA ČR GA524/99/D022; GA ČR GA524/01/1219
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: antioxidants * small intestine * ischemia-reperfusion
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004

  Changes in antioxidative adaptive mechanisms induced by various periods of small intestinal ischemia was followed up in Wistar rats. The superior mesenteric artery was occluded for 15, 30, 45, 60 and 90 min and then the reperfusion was set for 120 min. Samples of the serum and intestinal mucosa were taken at the end of ischemia or reperfusion. Enhaced activity of circulating neutrophils ater the reperfusion was irrespective of the duration of ischemia. The ischemia of rat small intestine enhanced the activity of natural antioxidant mechanisms of the serum depending on the duration of ischemia and the presence or absence of subsequent reperfusion. Contrary to the mobilized antioxidative mechanisms, increased lipid peroxidation was observed in serum and mucosa samples.

  Změny v antioxidačních adaptačních mechanismech indukované různou délkou střevní ischémie byly sledovány u potkanů kmene Wistar. Zaškrcení artérie mesenteriky superior trvalo 15, 30, 45, 60 a 90 minut a poté následovala 120 minutová reperfuze.Vzorky séra a střevní mukózy byly odebírány jak na konci ischémie tak reperfúze. Zvýšená aktivace cirkulujících neutrofilů po reperfúzi byla nezávislá na délce ischémie. Ischémie tenkého střeva potkana zvyšovala aktivitu a přirozených antioxidačních mechanismů v séru v závislosti na délce ischémie a přítomnosti či absenci následné reperfůze. Navzdory mobilizovaným antioxidačním mechanismům byly pozorována zvýšená peroxidace lipidů jak séru tak ve vzorcích mukózy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011995

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.