Počet záznamů: 1  

Application of thin film mercury electrodes and solid amalgam electrodes in electrochemical analysis of the nucleic acids components: detection of the two-dimensional phase transients of adenosine

 1. 1.
  0104698 - BFU-R 20043080 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Hasoň, Stanislav - Vetterl, Vladimír
  Application of thin film mercury electrodes and solid amalgam electrodes in electrochemical analysis of the nucleic acids components: detection of the two-dimensional phase transients of adenosine.
  [Použití elektrod s tenkým filmem rtuti a pevných amalgamových elektrod v elektrochemické analýze složek nukleových kyselin. detekce dvojrozměrných fázových přechodů adenosinu.]
  Bioelectrochemistry. Roč. 63, 1-2 (2004), s. 37-41. ISSN 1567-5394. E-ISSN 1878-562X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB4004305; GA AV ČR IBS5004107
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: mercury film electrodes * solid amalgam electrodes * roughness
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.261, rok: 2004

  The optical diffractive (DOE)-based sensor was used to the study of the optical roughness of different carbon/graphite electrodes modified by mercury film (MFEs) and solid amalgam-alloy electrodes (S-MeA-Es). The electrode surfaces were visualised by an optical metallurgical microscope. The adsorption of adenosine at the MFEs and S-MeAEs has been investigated by capacitance measurement. Some kinetics aspects, such as the influence of the surface morphology, nature of the substrate and thickness of the mercury film and amalgam-alloy on the formation of two-dimensional (2D) physisorbed adenosine adlayer on the MFEs and S-MeAEs, were studied.

  Optický difrakční sensor (DOE) byl použit ke studiu optické drsnosti různých uhlíkových nebo grafitových elektrod modifikovaných vrstvou rtuti (rtuťové filmové elektrody, MFEs) a amalgamových elektrod (S-MeAEs). Povrch elektrody byl pozorován optickým metalurgickým mikroskopem. Adsorpce adenosinu na MFEs a S-MeAEs byla sledována měřením kapacity elektrodové dvojvrstvy. Byl studován vliv morfologie povrchu elektrody, podstaty substrátu a tloušťky rtuťového filmu případně amalgamové slitiny na kinetiku tvorby dvojrozměrné (2D) fyzikálně adsorbované vrstvy adenosinu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011964

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.