Počet záznamů: 1  

Determination of azidothymidine - an antiproliferative and virostatic drug by square-wave voltammetry

 1. 1.
  0104697 - BFU-R 20043079 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacek, Jan - Andrysík, Zdeněk - Trnková, L. - Kizek, René
  Determination of azidothymidine - an antiproliferative and virostatic drug by square-wave voltammetry.
  [Stanovení azidothymidinu – antiproliferativního a virostatického léčiva pomocí sqare wave voltametrie.]
  Electroanalysis. Roč. 16, č. 3 (2004), s. 224-230. ISSN 1040-0397. E-ISSN 1521-4109
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0422; GA AV ČR IAA1163201; GA AV ČR IBS5004009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: azidothymidine (AZT) * square-wave voltammetry * hanging mercury drop electrode (HMDE)
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.038, rok: 2004

  The 3´-azido-3´-deoxythymidine (AZT, Zidovudine) is an antiproliferative and virostatic drug widely used in human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection treatment. With respect to side effects of high doses and a short half-life of AZT, a fast and simple detection method for this agent could be helpful. The aim of our study was to determine AZT levels in natural samples (urine, serum, whole blood, and cell cultures, such as the HaCaT line of keratinocytes) without their mineralization and/or purification, by means of electrochemical methods using hanging mercury drop electrode (HMDE). On this electrode, AZT undergoes irreversible reduction at the peak potential near E-p - 1.1 V (vs. Ag/AgCl/3 M KCl). Reduction AZT signals were measured by cyclic voltammetry (CV), differential pulse voltammetry (DPV), square-wave voltammetry (SWV), and constant current chronopotentiometric stripping analysis (CPSA).

  3´-azido-3´-deoxythymidin (AZT, Zidovudine) je antiproliferativní a virostatické léčivo, široce používané v léčbě lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1). S ohledem na vedlejší účinky vysokých dávek a krátkého poločasu rozkladu AZT je žádoucí mít k disposici rychlou a jednoduchou metodu detekce tohoto agens. Cílem naší studie bylo stanovit hladiny AZT v přirozených vzorcích (v moči, v séru, v celé krvi a v buněčných kulturách, jako HaCaT linii keratinocytů) bez jejich mineralizace a/nebo purifikace, pomocí elektrochemických metod s použitím visící rtuťové kapky (HMDE). Na této elektrodě AZT poskytuje irreversibilní redukční pík blízko potenciálu E-p -1.1 V (vs. Ag/AgCl/3M KCl). Redukční signály AZT byly měřeny cyklickou voltametrií, diferenční pulsní voltametrií, sqare-wave voltametrií a chronopotenciometrickou stripovací analýzou při konstantním proudu (CPSA).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011963

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.