Počet záznamů: 1  

Derivatisation of peptides with osmium tetroxide, 2,2´-bipyridine: capillary electrophoretic and MALDI-TOF mass spectrometric study

 1. 1.
  0104696 - BFU-R 20043078 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šedo, O. - Billová, Sabina - Peńa-Méndez, E. M. - Paleček, Emil - Havel, J.
  Derivatisation of peptides with osmium tetroxide, 2,2´-bipyridine: capillary electrophoretic and MALDI-TOF mass spectrometric study.
  [Derivatizace peptidů komplexem oxid osmičelý, 2,2´-bipyridin: studie kapilární elektroforézou a MALDI-TOF hmotovou spektrometrií.]
  Analytica Chimica Acta. Roč. 515, č. 2 (2004), s. 261-269. ISSN 0003-2670. E-ISSN 1873-4324
  Grant CEP: GA ČR GA305/03/1100; GA ČR GA204/03/0566
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: peptide derivatisation * osmium tetroxide * CZE
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.588, rok: 2004

  Site-specific chemical modification is a useful technology in characterisation of proteins, but the number of chemical probes of the protein structure reacting with proteins under mild conditions in aqueous solutions is rather limited. Here we studied the reaction of osmium tetroxide, 2,2'-bipyridine (Os,bipy) with several peptides using capillary zone electrophoresis (CZE) and matrix-assisted laser desorption-ionisation-time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS). Both techniques showed formation of a stable complex of Os,bipy with tryptophan residues. In CZE peaks with different migration times and UV-Vis spectra were observed. MALDI-TOF MS showed the formation of a product with characteristic isotopic pattern corresponding to the presence of osmium atom.

  Místně specifická chemická modifikace je užitečná technologie při charakterizaci bílkovin. Počet dostupných chemických sond pro strukturu bílkovin, které reagují s bílkovinami za mírných podmínek ve vodných roztocích, je značně omezený. V této práci jsme studovali reakci komplexu oxid osmičelý, 2,2´-bipyridin (Os,bipy) s několika peptidy za využití kapilární zonální elektroforézy (CZE) a hmotové spektrometrie MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption-ionisation–time-of-flight). Oběma technikami byla prokázána tvorba stabilního komplexu Os,bipy s tryptofanovými zbytky. Při CZE byly pozorovány píky s rozdílnými dobami putování a rozdílnými spektry UV a viditelné oblasti. MALDI-TOF hmotová spektrometrie prokázala tvorbu produktu s charakteristickým isotopovým obrazem, který odpovídá přítomnosti osmiového atomu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011962

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.