Počet záznamů: 1  

High-affinity binding of tumor supressor protein p53 and HMGB1 protein to hemicatenated DNA loops

 1. 1.
  0104679 - BFU-R 20043061 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Štros, Michal - Muselíková Polanská, Eva - Pospíšilová, Š. - Strauss, F.
  High-affinity binding of tumor supressor protein p53 and HMGB1 protein to hemicatenated DNA loops.
  [Vysoce afinitní vazba nádorově supresorového proteinu p53 a HMGB1 s hemikatenátovými smyčkami DNA.]
  Biochemistry. Roč. 43, č. 22 (2004), s. 7215-7225. ISSN 0006-2960
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5004105; GA ČR GA301/02/0952; GA AV ČR KSK4055109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: p53 * HMGB1 * DNA hemicatenane
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.008, rok: 2004

  We have observed that chromatin architectural protein HMGB1 and tumor suppressor protein p53 could bind with high affinity to a novel DNA structure that forms a DNA loop maintained at its base by a hemicatenane (termed hcDNA). The affinity of p53 for hcDNA is 40-fold higher (Kd ~ 0.5 nM) than for its natural specific binding sites within its target genes (Mdm2 promoter). Binding of p53 to hcDNA remains detectable in the presence of up to ~4 orders of magnitude of mass excess of competitor linear DNA, suggesting a high specificity of the interaction. p53 displays a higher affinity for hcDNA than for DNA minicircles (lacking functional p53-specific binding sequence) with a size similar to that of the loop within the hcDNA, indicating that the extreme affinity of p53 for hcDNA is likely due to binding of the protein to the hemicatenane. Only the full-length p53 can form stable ternary complexes with hcDNA and HMGB1.

  Prokázali jsme vysoce afinitní vazbu proteinu HMGB1 a nádorově supresorového proteinu p53 k nové struktuře DNA, která tvoří smyčku DNA stabilizovanou hemikatenátem (zkratka hcDNA). Afinita p53 k hcDNA je 40-krát vyšší (Kd ~ 0.5 nM) než k přirozeným vazebným místům tohoto proteinu v genech (Mdm2 promotor). Vazbu p53 s hcDNA lze detegovat i pří desetinásobném hmotnostním přebytku kompetitorové DNA. p53 má vyšší afinitu k hcDNA než k minikružnicím DNA (bez funkčních specifických sekvencí pro vazbu p53) o stejné velikosti jako je velikost smyčky DNA v hcDNA.Tyto výsledky naznačují, že vysoká afinita p53 k hcDNA je pravděpodobně důsledek vazby tohoto proteinu k hemikatenátu DNA. Stabilní ternární komplexy hcDNA a HMGB1 byly prokázány pouze s intaktním p53.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011945

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.