Počet záznamů: 1  

Chemiluminescence of lucigenin is dependent on experimental conditions

 1. 1.
  0104637 - BFU-R 20043019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hyršl, P. - Lojek, Antonín - Číž, Milan - Kubala, Lukáš
  Chemiluminescence of lucigenin is dependent on experimental conditions.
  [Chemiluminiscence lucigeninu je závislá na experimentálních podmínkách.]
  Luminescence. Roč. 19, č. 2 (2004), s. 61-63. ISSN 1522-7235. E-ISSN 1522-7243
  Grant CEP: GA ČR GA524/02/0395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: chemiluminescence * lucigenin * light irradiation
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.297, rok: 2004

  The aim of the study was to test the effect of experimental conditions such as light radiation and temperature on chemiluminescence (CL) of 10-2-10-5 mol/L lucigenin dissolved in various types of solvents. Irradiation by UV light (280, 297, 313 or 400 nm) induced a significant increase in CL of lucigenin dissolved in borate buffer. This effect was the most obvious for 10-2-10-3 mol/L lucigenin. All wavelengths used had a similar effect. UV irradiation did not induce changes in the CL activity of lucigenin dissolved in dH2O or in dimethyl sulphoxide (DMSO). Different results for various solvents were not dependent on pH. The CL activity of 10-2 mol/L and 10-3 mol/L lucigenin dissolved in borate buffer increased depending on the solution temperature (25°C, 30°C, 37°C or 40°C) already at the beginning of the analysis, with a further increase during 16 h incubation period.

  Cílem studie bylo testovat vliv experimentálních podmínek jako světelná radiace a teplota na chemiluminiscenci (CL) 10-2-10-5 mol/L lucigeninu rozpuštěného v různých typech rozpouštědel. Ozáření UV světlem (280, 297, 313 nebo 400 nm) indukovalo významné zvýšení CL 10-2-10-3 mol/L lucigeninu rozpuštěného v borátovém pufru. CL aktivita lucigeninu se zvyšovala také v závislosti na teplotě roztoku (25°C, 30°C, 37°C or 40°C). Všechny použité vlnové délky vykazovaly podobný efekt.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011903

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.