Počet záznamů: 1  

Microanalysis of DNA by stripping transfer voltammetry

 1. 1.
  0104622 - BFU-R 20043004 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Jelen, František - Kouřilová, Alena - Pečinka, Petr - Paleček, Emil
  Microanalysis of DNA by stripping transfer voltammetry.
  [Mikroanalýza DNA pomocí rozpouštěcí přenosové voltametrie.]
  Bioelectrochemistry. Roč. 63, 1-2 (2004), s. 249-252. ISSN 1567-5394. E-ISSN 1878-562X
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0422; GA AV ČR IAA1163201; GA AV ČR IBS5004107
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: DNA determination * determination of purine bases * linear sweep voltammetry
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.261, rok: 2004

  A cathodic stripping transfer voltammetric procedure for trace determination of DNA and its components is described. The method is based on the DNA acid hydrolysis with subsequent electrochemical determination of released purine bases. In the first step, DNA is hydrolyzed for 30 min in 0.5 M perchloric acid at 75 degreesC. The electrochemical step involves generation of Cu(I)-purine base complex on a mercury electrode surface, transfer of electrode with accumulated complex into supporting electrolyte where voltammetric measurement is performed. Analysis is carried out in 14-mul drop volume (two-electrode connection) or in 30-mul drop (three-electrode connection) on a platinum plate, which is used as a counter electrode. Blank electrolyte contains 0.05 M borate buffer, pH 9.2 with 6.3 muM Cu(II). We could observe voltammetric signal at hydrolyzed nucleosides, nucleotides, ODN, and DNA containing purine bases.

  Bylo popsáno použití rozpouštěcí katodické přenosové voltametrické metody pro stanovení stopových množství DNA a jejích komponent. Metoda je založena na hydrolýze DNA v kyselém prostředí s následným elektrochemickým stanovením uvolněných purinových bází. V prvním kroku byla provedena hydrolýza v prostředí 0,5 M kyseliny chloristé při 75 °C po dobu 30 min. Elektrochemický krok zahrnoval vytvoření komplexu Cu(I)-purinová báze na povrchu rtuťové elektrody a přenos elektrody s nahromaděným komplexem do základního elektrolytu, kde proběhlo voltametrické měření. Analýza byla provedena v kapce vzorku o objemu 14 muL (v dvouelektrodovém zapojení) nebo 30 muL (v tříelektrodovém zapojení) na platinové podložce, která složila zároveň jako pomocná elektroda. Základní elektrolyt obsahoval 0,05 M borátový pufr s 6,3 muM Cu(II). Voltametrický signál byl pozorován u hydrolyzovaných nukleotidů, nukleosidů, oligonukleotidů a DNA, pokud vzorky obsahovaly purinové báze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011888

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.