Počet záznamů: 1  

Molecular identification of Cryptosporidium spp. in animal and human hosts from the Czech Republic

 1. 1.
  0104439 - PAU-O 20043017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hajdušek, Ondřej - Ditrich, Oleg - Šlapeta, J.
  Molecular identification of Cryptosporidium spp. in animal and human hosts from the Czech Republic.
  [Molekulární identifikace Cryptosporiidium spp. u zvířat a člověka v České republice.]
  Veterinary Parasitology. Roč. 122, č. 3 (2004), s. 183-192. ISSN 0304-4017. E-ISSN 1873-2550
  Grant CEP: GA AV ČR IBS6022006
  Grant ostatní: GA MŠk1(CZ) 1260/2001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6022909
  Klíčová slova: Cryptosporidium * molecular identification * SSU rRNA
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.445, rok: 2004

  To study the diversity of Cryptosporidium spp. in various hosts, we used the variability of the small-subunit rRNA gene and the Cryptosporidium oocyst wall protein genes. Oocysts from humans, cattle, horses, dogs, field mice, chickens, reptiles, deer, goat, cat, antelope and from a sample of water reservoir were assayed. The zoonotic C. parvum bovine genotype sequence was found to be present in the most of isolates. This study shows a complex epidemiology pattern for C. parvum bovine genotype infections. The identification of cattle, horse, and deer isolates emphasizes a transmission route for C. parvum via these hosts, and identifies a potential source for human infection in the Czech Republic. Furthermore, C. andersoni from a cow, C. baileyi from a chicken, C. felis from a cat, C. meleagridis from a dog, and C. saurophilum and C. serpentis from reptiles were also identified in the isolates from the Czech Republic

  Při studiu diversity Cryptosporidium spp. z různých hostitelů jsme využili variability genu pro malou ribozomální podjednotku rRNA a genů kódujících proteiny stěny oocyst Cryptosporidium spp. Analyzovány byly oocysty z lidského materiálu, telat, koní, psů, divokých myší, kuřat, plazů, srnčí zvěře, koz, koček, antilop a ze vzorků pocházejících z vodních nádrží. Zoonotické Cryptosporidium parvum bovinního genotypu podle sekvence bylo nalezeno u většiny izolátů. Tato studie ukazuje na komplexní episemiologický obraz infekcí C. parvum bovinního typu. Identifikace izolátů z telat, koní a srnčí zvěře zdůrazňuje způsob přenosu C. parvum prostřednictvím těchto hostitelů, a identifikuje potenciální zdroj infekce pro člověka v ČR. Dále byly identifikovány v izolátech z ČR kryptosporidie druhů C. andersoni z hovězího dobytka, C. baileyi z kuřat, C. felis z kočky, C. meleagridis ze psa a C. saurophilum a C. serpentis z plazů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011705

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.