Počet záznamů: 1  

Changes in antioxidative protection in bean cotyledons during natural and continuous irradiation-accelerated senescence

 1. 1.
  0104371 - UEB-Q 20043035 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, Dagmar - Wilhelmová, Naděžda
  Changes in antioxidative protection in bean cotyledons during natural and continuous irradiation-accelerated senescence.
  [Změny antioxidační ochrany v děložních listech fazolu během přirozené a kontinuálním osvětlením navozené senescence.]
  Biologia Plantarum. Roč. 48, č. 1 (2004), s. 33-39. ISSN 0006-3134. E-ISSN 1573-8264
  Grant CEP: GA ČR GA522/03/0312
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: Antioxidants * reactive oxygen species * senescence
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.744, rok: 2004

  We employed continuous irradiation (CL) for induction of premature senescence caused by enhanced production of reactive oxygen species. As a model plant we used bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Jantar) cotyledons because they have well defined and a quite short life span. Senescence of bean cotyledons induced by CL progressed more rapidly than natural senescence: the life span of CL cotyledons was 13 d compared to 16 d in controls (C). Chl content was significantly lower in 10- and 13-d-old CL plants than in C plants and the change with age was not statistically significant. Activities of all antioxidative enzymes declined either with senescence onset or during whole life span. Activity of antioxidative enzymes, except ascorbate peroxidase, was lower in CL plants compared to C plants. On the contrary, contents of non-enzymatic antioxidants β-carotene and ascorbate were higher in CL plants than in C plants. No significant difference, except in the youngest cotyledons, was observed in glutathione content.

  K navození předčasné senescence, jež je způsobena nadměrnou produkcí kyslíkových radikálů, jsme použili kontinuální osvětlení. Jako pokusný materiál jsme použili děložní listy fazolu (Phaseolus vulgaris L. cv. Jantar), protože mají dobře definovanou a relativně krátkou délku života. Předčasná senescence děložních listů, vyvolaná kontinuálním osvětlením (CL), postupovala rychleji než senescence přirozená (kontroly - C): délka života děložních listů u CL byla pouze 13 dní, v porovnání s 16ti denní délkou života děložních listů C. Obsah chlorofylu byl signifikantně nižší u 10ti a 13ti denních děložních listů CL než u stejně starých C a obsah se s přibývajícím věkem statisticky významně neměnil. Aktivita všech antioxidačních enzymů klesala buď s nástupem senescence nebo během celého života děložních listů. Aktivita antioxidačních enzymů, s výjimkou askorbát peroxidázy, byla nižší u CL než u C. Naopak, obsah neenzymatických antioxidantů β-karotenu a askorbátu byl u CL vyšší než u C. Žádný statisticky významný rozdíl, kromě ve zcela mladých dělohách, nebyl pozorován v obsahu glutathionu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011645

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.