Počet záznamů: 1  

Transport of phosphorus in the river network of a highland basin with mixed landuse (the Malše River, Czech Republic)

 1. 1.
  0104288 - HBU-Z 20043023 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Turek, Jan - Hejzlar, Josef - Žaloudík, Jiří
  Transport of phosphorus in the river network of a highland basin with mixed landuse (the Malše River, Czech Republic).
  [Transport fosforu v říční síti podhorského povodí se smíšeným využitím uzemí (povodí Malše, ČR).]
  XXIInd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Praha: Czech Hydrometeorological Institute, 2004, ---. ISBN 80-86690-19-9.
  [Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management /22./. Brno (CZ), 30.08.2004-02.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA3017301; GA AV ČR(CZ) KSK3046108
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912
  Klíčová slova: diffuse and point sources * phosphorus retention
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody

  Phosphorus sources and transport in the river network were evaluated for a medium size (437 km2), upland catchment with mixed land use (forests, farmland, urban) located in South Bohemia during 1999-2003. Dissolved P concentrations in streams in completely forested catchments, farmland catchments, and municipal wastewater treatment plant (WTP) effluents were /~0.015, <0.01 to 0.25, and up to 2 mg/l, respectively. High particulate P concentrations (up to 0.6 mg/l) occurred in all streams during surface runoff events, irrespective to land use, and even higher in WTP effluents (up to /~4 mg/1). Analysis of P fluxes in the river network showed a significant annual retention of both dissolved P (26 to 41% of all sources) and particulate P (27 to 67% of all sources).

  V povodí o ploše 437 km2 byly v letech 1999–2003 analyzovány zdroje fosforu a byl sledován jeho transport říční sítí. Sledované povodí leží v jižních Čechách a jeho území tvoří zalesněné plochy, zemědělská a zastavěná půda. Koncentrace rozpuštěného fosforu se na měřených profilech pohybovaly okolo 0,015 mg/l pro toky lesních povodí, mezi 0,001 až 0,25 mg/l pro povodí s převahou zemědělské půdy a až 2 mg/l pro výtoky z čistíren odpadních vod (ČOV). Vysoké koncentrace nerozpuštěného fosforu (až /~0,6 mg/l ) byly zjištěny ve všech tocích (bez zjevné závislosti na využití území) za situací, kdy docházelo povrchovému odtoku z povodí. Koncentrace v odtocích ČOV dosahovaly za stejných podmínek až /~4 mg/l. Analýza toků fosforu odhalila významné zadržení fosforu v říční síti za rok, a to jak rozpuštěného P (26 až 41% všech zdrojů), tak nerozpuštěného P (27 až 61% všech zdrojů).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011562

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.