Počet záznamů: 1  

Modelová analýza vlivu hydrodynamiky a živinové zátěže na jakost vody v dimiktické nádrži (Jordán)

 1. 1.
  0104278 - HBU-Z 20043013 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Jarošík, Jiří - Hejzlar, Josef - Borovec, Jakub - Růžička, Martin
  Modelová analýza vlivu hydrodynamiky a živinové zátěže na jakost vody v dimiktické nádrži (Jordán).
  [Model analysis of effects of hydrodynamics and nutrient loading to water-quality in a dimictic reservoir (Jordán).]
  Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Č. Budějovice: W&ET Team, 2004 - (Kalousková, N.; Dolejš, P.), s. 327-332. ISBN 80-239-2936-4.
  [Pitná voda 2004, pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží /7./. Tábor (CZ), 07.06.2004-10.06.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS6017004; GA AV ČR(CZ) KSK3046108; GA AV ČR(CZ) IAA3017301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912
  Klíčová slova: mathematical model * water quality
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Cílem bylo zkalibrovat dvojrozměrný model CE-QUAL-W2 pro nádrž Jordán, diskutovat příčiny rozdílů simulací od skutečnosti a použít nakalibrovaný model pro scénářovou studii vlivu (i) velikosti vnějšího a vnitřního zatížení nádrže fosforem a (ii) hloubky výpustí na trofii nádrže. Po kalibraci byl model schopen dobře reprodukovat teplotní stratifikaci, kyslíkový režim a koncentraci NO3-N. Simulace PO4-P byly méně přesné, z důvodu zjednodušeného matematického popisu uvolňování ze sedimentů, což neumožňuje nakalibrovat model pro různé trofie nádrže pomocí univerzálně platných parametrů. Modelová analýza ukázala, že (i) bez významného snížení přítokové koncentrace P-celk. nelze očekávat požadovanou změnu úživnosti nádrže na úroveň mezotrofie, (ii) vnitřní zatížení fosforem ze sedimentů je malé, závisí na vnějším přísunu fosforu a po poklesu koncentrace fosforu v přítoku se stane nevýznamné a (iii) spodní vypouštění je potencionálně účinnou metodou pro dílčí snížení úživnosti nádrže.

  The dynamic, two-dimensional model CE-QUAL-W2 was used to simulate recovery conditions in the eutrophic Jordan Reservoir. The aims were: (i) to calibrate the model and discuss differences between simulated and measured data; (ii) to use the calibrated model to determine the effects of external and internal phosphorus load and the depth of outlet on trophic conditions. After calibration the model reproduced thermal stratification, oxygen regime and concentrations of NO3-N with sufficient precision. Simulation of PO4-P was less exact. The results of mathematical simulation showed that (i) the required mesotrophic level cannot be accomplished without a significant decrease in inflow concentration of total phosphorus; (ii) the internal load of phosphorus is small and become insignificant after decrease of external load; and (iii) the use of bottom outlet is a potentially efficient method to partly decrease trophic level of Jordan Reservoir.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011552

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.