Počet záznamů: 1  

Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir

 1. 1.
  0104277 - HBU-Z 20043012 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vašek, Mojmír - Kubečka, J. - Peterka, Jiří - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Hladík, Milan - Prchalová, Marie - Frouzová, Jaroslava
  Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir.
  [Podélné a vertikální prostorové gradienty v distribuci ryb uvnitř korytovité nádrže.]
  International Review of Hydrobiology. Roč. 89, č. 4 (2004), s. 352-362. ISSN 1434-2944. E-ISSN 1522-2632
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS6017004
  Klíčová slova: fish distribution * spatial heterogeneity * reservoirs
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 0.742, rok: 2004

  The spatial distribution of fish was studied in the canyon-shaped Římov Reservoir (CZ). Fish were sampled by Nordic survey gill nets at several offshore areas along the longitudinal reservoir axis. Surveys were done in summer 1999-2003. The total relative fish abundance and biomass (catch per unit effort) decreased considerably from the upstream end of the reservoir toward the dam. Roach (Rutilus rutilus), bleak (Alburnus alburnus) and bream (Abramis brama) comprised the bulk of catches at all areas. Enhanced dominance of bream was observed in the fish assemblage at the uppermost, more eutrophic area of the reservoir. The highest number of fish species and the highest abundance of 0+ fish were found in the tributary area. In the downstream part of the reservoir, gill net surveys along the vertical depth profiles indicated that offshore fish occupied mostly the epilimnion.

  Prostorová distribuce ryb byla studována v korytovité údolní nádrži Římov. Ryby byly loveny ve volné vodě na několika místech lokalizovaných podél podélné osy nádrže. K lovu byla použita standardní sada nordických průzkumových tenat. Výzkum probíhal v létech 1999–2003. Celková relativní denzita a biomasa ryb (úlovek na jednotku úsilí) klesaly od přítokové oblasti nádrže směrem k hrázi. Plotice (Rutilus rutilus), cejn (Abramis brama) a ouklej (Alburnus alburnus) tvořily dominantní část úlovku na všech místech nádrže. Zvýšená dominance cejna byla zjištěna v horní, nejvíce eutrofní části nádrže. Největší počet rybích druhů a největší úlovky 0+ ryb byly zaznamenány v přítokové oblasti nádrže. Úlovky do tenat podél vertikálních hloubkových profilů v jezerní části nádrže prokázaly, že ryby obývají především epilimnetickou vrstvu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011551

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.