Počet záznamů: 1  

Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži

 1. 1.
  0104266 - HBU-Z 20043001 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Borovec, Jakub - Hejzlar, Josef - Maršálek, Blahoslav
  Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži.
  [Possibilities to decrease of the phosphorus concentrations in wateshed and reservoir.]
  Sborník semináře Cyanobakterie - biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2004 - (Maršálek, B.; Halousková, O.), s. 96-107. ISBN 80-903203-8-4.
  [Cyanobakterie. Brno (CZ), 21.01.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA3017301; GA AV ČR(CZ) KSK3046108; GA AV ČR(CZ) IBS6017004
  Klíčová slova: watershed management * P-retention * restoration
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody

  Koncentrace fosforu v odtoku z povodí představují výslednici působení komplexu faktorů od geologie, přes klimatické poměry, vegetační pokryv, charakter toků v povodí až po atmosférický transport látek v globálním měřítku. Výběr zásahů a jejich optimalizace je odvislá od lokálních podmínek toho kterého případu, avšak společnou myšlenkou péče o povodí i nádrže by mělo být přiblížení se přirozeným procesům a trvalá udržitelnost využívání krajiny. Z hlediska managementu nádrží je vždy jednodušší předcházet jejich nadměrnému obohacování fosforem. Uvažujeme-li o snížení množství P v nádrži není jiná možnost, než odstranění sedimentů jakožto hlavního úložiště fosforu. Pokud je ovšem naším cílem snížení množství P ve vodě, tj. dostupného pro řasy, existuje mnoho jiných způsobů řízení nádrže, jak toho dosáhnout.

  P concentrations in the outflow from the watershed result from the group of factors including geology, climate, vegetation cover, morphology of streams and others. Selection of the watershed restoration strategy and its optimalisation depends on the regional, but the common idea for management of both watershed and reservoir should be the recovery to natural processes of nutrient retention together with the idea of sustainable development of the landscape. For the reservoirs, it is always lucrative to precede their overloading by phosphorus. Thinking about the decrease of P in the reservoir, the only possibility is to remove the sediments as the final deposition pool in the P-cycle. In case of the decrease of P in the water column, i.e. available for algae, another procedures of reservoir management can be used.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011540

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.