Počet záznamů: 1  

Pattern of trypan blue storage in the chick embryonic kidney reflects development of absorptive capacity of the proximal tubules

 1. 1.
  0104209 - FGU-C 20040152 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zemanová, Zdeňka
  Pattern of trypan blue storage in the chick embryonic kidney reflects development of absorptive capacity of the proximal tubules.
  [Způsob střádání trypanové modři v kuřecích embryonálních ledvinách odráží vývoj absorpční kapacity proximálních tubulů.]
  Avian and Poultry Biology Reviews. Roč. 15, č. 3-4 (2004), s. 160-165. ISSN 1470-2061
  Grant CEP: GA ČR GA304/04/0972
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: chick embryo * mesonephric nephrons * trypan blue
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 0.724, rok: 2004

  Embryonic kidney of the chick, the mesonephros, absorbs dye trypan blue in an age-dependent and typical pattern characterizing stages between days 5 and 7. As the pattern of the dye absorption reflects development of function of embryonic nephrons, we consider it an important tool for the evaluation of normality of the kidney development. For this reason we standardized doses and route of the trypan blue administration and focused to find nontoxic doses, inducing well readable nephron staining

  Embryonální ledviny kuřete, mesonefros, absorbují barvivo trypanovou modř v závislosti na stáří zárodku, a to v obrazu typickém pro stadium mezi 5. a 7. dnem. Protože obraz absorbovaného barviva v ledvinách odráží rozvoj funkce embryonálních nefronů, považujeme trypanovou modř za vhodný nástroj pro posuzování normálnosti vývoje celé ledviny. Z toho důvodu jsme standardizovali dávkování a způsob podání barviva a orientovali se na takové dávky, které vyvolají dobře hodnotitelné zbarvení nefronů a ještě nejsou toxické
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011487

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.