Počet záznamů: 1  

The Lakes Handbook. Vol. 1. Limnology and limnetic ecology

 1. 1.
  0104180 - BU-J 20045035 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Pokorný, Jan - Květ, Jan
  Aquatic plants and lake ecosystems.
  [Vodní rostliny a jezerní ekosystémy.]
  The Lakes Handbook. Vol. 1. Limnology and limnetic ecology. Malden: Blackwell Science, 2004 - (O´Sullivan, P.; Reynolds, C.), s. 309-340. ISBN 0-632-04797-6
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114
  Klíčová slova: macrophytes * biomass * functioning
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Aquatic macrophytes are defined, typical representants and invasive plants mentioned. Various classifications of life forms are given, manuals and keys are referred. Biomass and productivity data and sampling methods are given. Basic processes like decomposition, photosynthesis, nutrient uptake and associated oxygen regime and inorganic carbon equilibrium are explained. Role of aquatic macrophytes and emergent macrophytes in solar energy dissipation via evapotranspiration and photosynthesis is demonstrated. Examples of solar energy distribution in water are given. Photosynthetic response of aquatic macrophytes to light, temperature, inorganic carbon and high oxygen concentration as well as dark respiration and photorespiration are shown. Invertebrates macrofauna associated with emergent, floating and submerged aquatic vegetation is dealt with. Development of macrophyte stands in relation to anthropogenic impacts from oligotrophic to hypetrophic waters is given

  Uvádí se definice a popis a různé typy klasifikace a citovány jsou určovací klíče vodních rostlin. Popsány jsou způsoby stanovení biomasy a produkce včetně popisu pomůcek a intrumentace. Základní procesy dekompozice, fotosyntézy, přijmu živin a asociované změny koncentrace kyslíku a anorganického uhlíku se vysvětlují na příkladech. Dále je popsána úloha vodních makrofyt a emerzních rostlin v disipaci sluneční energie, jak prostřednictvím evapotranspirace, tak fotosyntézou. Základní charakteristiky fotosyntézy vodních rostlin jsou popsány na konkrétních příkladech měření. Bezobratlí žijící na vodních makrofytech a jejich úloha v dekompozici a přenosu látek jsou popsány na několika příkladech. Závěr kapitoly je věnován vývoji porostů vodních makrofyt v závislosti na stoupající trofii a obhospodařování
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011459

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.