Počet záznamů: 1  

Influence of soil heterogeneity and competition on growth features of three meadow species

 1. 1.
  0104172 - BU-J 20045028 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Janeček, Štěpán - Janečková, P. - Lepš, Jan
  Influence of soil heterogeneity and competition on growth features of three meadow species.
  [Vliv půdní heterogenity a kompetice na růstové vlastnosti tří lučních druhů.]
  Flora. Roč. 199, č. 1 (2004), s. 3-11. ISSN 0367-2530. E-ISSN 1618-0585
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA ČR GA206/02/0953
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: foraging * Molinia caerulea * root distribution
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.124, rok: 2004

  The effect of competition and artificially created soil heterogeneity was studied in a pot experiment. A tussock grass, Holcus lanatus and rhizomatous sedge Carex hartmanii were grown alone and in combination with another tussock grass, Molinia caerulea, in homogeneous and heterogeneous soil treatments. The heterogeneous treatment consisted of four compartments, two nutrient rich and two nutrient poor, in the homogenous treatment total nutrient content was the same as in the heterogeneous treatment. Soil heterogeneity increased M. caerulea total production, and increased C. hartmanii root:shoot ratio; no effect on H. lanatus was observed. Both M. caerulea and C. hartmanii were able to place their underground organs preferentially into nutrient rich patches. M. caerulea and H. lanatus total biomass was lower in the presence of the competitor; C. hartmanii responded to competition only by increased allocation to rhizoms. M. caerulea was more affected by competition in the heterogeneous environment

  V květináčovém experimentu byl studován vliv kompetice a uměle vytvořené půdní heterogenity. Trsnatá tráva Holcus lanatus a oddenkatá ostřice Carex hartmanii rostly buď samostatně nebo v kombinaci s další trsnatou trávou Molinia caerulea, v homogenním či heterogenním půdním prostředí. Heterogenní treatment sestával ze čtyř oblastí, dvou živinami bohatých a dvou chudých. V homogenním prostředí byl celkový obsah živin všude stejný. Půdní heterogenita zvýšila celkovou produkci druhu M. caerulea a poměr kořenová/nadzemní biomasa u C. hartmanii. Žádný efekt heterogenity nebyl zaznamenán na druh H. lanatus. Jak M. caerulea tak C. hartmanii byly schopny umísťovat svoje podzemní orgány přednostně do živinami bohatých míst. Biomasa M. caerulea a H. lanatus byla nižší za přítomnosti kompetitora. C. hartmanii v kompetici pouze zvýšila alokaci do oddenků. M. caerulea byla více ovlivněna kompeticí v heterogenním prostředí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011452

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.