Počet záznamů: 1  

Phytobenthos of streams in the Bohemian/Bavarian Forest, under diferent human impacts

 1. 1.
  0104159 - BU-J 20045015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lukavský, Jaromír - Bauer, J. - Kaštovská, Klára - Lederer, F. - Šmilauer, P.
  Phytobenthos of streams in the Bohemian/Bavarian Forest, under diferent human impacts.
  [Složení fytobentosu malých toků Šumavy a Bavorského lesa ovlivněné lidskou činností.]
  Silva Gabreta. Roč. 10, - (2004), s. 43-76. ISSN 1211-7420
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA ČR GA203/00/D014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: phytobenthos * brooks * Bohemian/Bavarian Forest
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody

  Sixty-three brooks, in the frontier region between Bavaria and Czech Republic, subject to different human impacts were investigated. Basic hydrochemistry, 79 elements and some organic compounds (PAK, aromates, halogen-CH ) were evaluated. A total number of 256 species of algae and cyanobacteria was registered with 35-40 species per site. By using multivariate methods, acidification proved to have the strongest influence on the composition of phytobenthos (29%), followed by industrial sewage (27%), domestic sewage (19%), agriculture (18%). Traffic influence to phytobenthos composition was insignificant. From the natural influences quality of bottom was the most prominent, then presence of fishes and velocity of the stream. Algal growth potential declines in the following sequence: domestic sewage > agriculture > not-influenced > traffic > acidification

  Bylo studováno šedesát tři potoků příhraniční oblasti mezi Bavorskem a Českou republikou, s různým ovlivněním člověkem. Základní hydrochemie, 79 prvků a některé organické látky (PAK, aromáty, halogenované uhlovodíky) byly stanoveny. Bylo nalezeno celkem 256 druhů sinic a řas, 35-40 druhů/lokalitu. S použitím multivariačních metod se acidifikace prokázala jako nejsilnější vliv na složení fytobentosu (29%), následují průmyslové odpady (27%), domácí odpady (19%), zemědělství (18%). Vliv dopravy na fytobentos byl neprůkazný. Z přírodních vlivů nejsilnější byl typ dna, další přítomnost ryb, a rychlost toku. Řasový růstový potenciál klesal v pořadí: domácí splašky > zemědělství > neovlivněné > doprava > acidifikace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011440

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.