Počet záznamů: 1  

Application of semipermeable membrane device (SPMD) for assessment of organic toxicants dangerous to the green microalga Scenedesmus subspicatus

 1. 1.
  0104158 - BU-J 20045014 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kočí, V. - Lukavský, Jaromír - Mlejnek, M. - Kochánková, L. - Grabic, R. - Ocelka, T.
  Application of semipermeable membrane device (SPMD) for assessment of organic toxicants dangerous to the green microalga Scenedesmus subspicatus.
  [Použití zařízení s polopropustnými membránami (SPDM) pro stanovení organických znečištění působících na zelenou mikrořasu Scenedesmus subspicatus.]
  Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies. Roč. 150, č. 111 (2004), s. 173-186. ISSN 0342-1120
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA ČR GA203/00/D014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: bioassay * passive sampling * Daphnia magna
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  The present paper concentrates on the problem of monitoring of organic pollutants which even in trace level concentration can affect the algal biota. Such substances are difficult to analyse in the environment via common point sampling methodology followed by any analytical procedure. The conventional analytical methods of analysis of persistent organic pollutants require pre-treatment of the analyzed sample which results in a higher level of inaccuracy in the results obtained. Trace concentrations of organic pollutants in monitored ecosystems do not provide a significant response in algal bioassays and thus in short duration experiments (period of weeks) there is usually no possibility of differentiating contaminated and non-contaminated samples. Synthetic triolein-filled semipermeable membrane devices (SPMD) in combination with algal toxicity bioassays offer a good system for assessment of water quality.

  Práce se zabývá problematikou monitorování organických znečištění které i ve stopových koncentracích mohou ovlivnit řasová společenstva. Tyto látky je obtížné analyzovat v prostředí metodou běžných bodových odběrů s následnou analytickou procedurou, Užívané analytické metody odolných organických látek vyžadují předzpracování vzorku což působí nepřesnosti ve výsledcích. Stopová množství organických polutantů v monitorovaném ekosystému nedávají průkaznou odpověď v řasovém biotestu a tak v krátkodobém pokusu (řádově v týdnech) není možno odlišit kontaninované a nekontaminované vzorky. Syntetický triolein plněný do zařízení se polopropustnými membránami (SPDM) s kombinací a řasovým testem toxicity nabízí dobrý systém pro hodnocení kvality vody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011439

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.