Počet záznamů: 1  

Cyanobacteria - a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America)

 1. 1.
  0104149 - BU-J 20045005 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rejmánková, E. - Komárek, Jiří - Komárková, Jaroslava
  Cyanobacteria - a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America).
  [Cyanobakterie - přehlížená složka biodiverzity: druhová diverzita vnitrozemských mokřadů v severním Belize (střední Amerika).]
  Diversity and Distributions. Roč. 10, - (2004), s. 189-199. ISSN 1366-9516. E-ISSN 1472-4642
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR IAA6005308
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: cyanobacteria * Caribbean * wetlands
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.109, rok: 2002

  Cyanobacterial mats, widely distributed in the inland alkaline marshes of northern Belize and other regions in the Caribbean, are not only important and functionally complex components of these habitats, but they are also significant reservoirs of biological diversity. Highly diverse and (relatively) isolated marshes have provided conditions suitable for cyanoprokaryotic organisms and conditioned the adaptation and stabilization of numerous specialized eco- and morphotypes. Species richness of cyanobacteria assemblages follows the conductivity gradient and is highest in the marshes of medium conductivity (c. 1000-2000 µS cm-1) and decreases at low (<500 µS cm-1) and high (> 3000 µS cm-1) conductivities. This ecologically unique cyanobacterial microflora is very sensitive to nutrient enrichment, both directly and indirectly through shading by expanding macrophytes. Species richness of cyanobacterial assemblages decreases dramatically as a result of eutrophication.

  Dílčí studie ze spolupráce s California Univerzity v Davisu (projekt NSF cílený na biologii malarických komárů). Byla studována dominantní cyanobakteriální společenstva tvořící výrazný komponent v alkalických mokřadech Karibské oblasti na modelovém území v Belize. Byla studována podrobně ekologie rozvoje cyanobakterií v daných podmínkách. Tato společenstva mají velkou druhovou diverzitu, jsou adaptována a stabilizována v daných ekologických podmínkách a obsahují četné specializované bakteriální eko- a morfotypy. Druhové bohatství je závislé na gradientu salinity. Tato ekologicky velice vyhraněná společenstva jsou citlivá na kolísání hladiny nutrientů v ekosystému a na dominantní porosty makrofyt. S eutrofizací klesá podstatně druhové bohatství, které ovšem směřuje k degradaci celého ekosystému, aniž dojde k omezení rozvoje parazitického hmyzu. Uvedená společenstva jsou charakteristická pro podobné biotopy v celé Karibské oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011430

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.