Počet záznamů: 1  

Radiation affects binding of Fpg repair protein to an abasic site containing DNA

 1. 1. 0104077 - UJF-V 20045236 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gillard, N. - Běgusová, Marie - Castaing, B. - Spotheim-Maurizot, M.
  Radiation affects binding of Fpg repair protein to an abasic site containing DNA.
  [Vliv záření na vazbu reparačního proteinu Fpg na DNA obsahující abasické místo.]
  Radiation Research. Roč. 162, č. 5 (2004), s. 566-571 ISSN 0033-7587
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1048103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: ionizing radiation * DNA * protein komplex
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.208, rok: 2003

  The effect of ionizing radiation to a complex between a DNA duplex containing an analogue of an abasic site (the 1,3- propanediol site) and a mutated Lactococcus lactis Fpg (P1G-L1Fpg) lacking strand cleavage activity has been studied. The irradiation hinders Fpg-DNA binding because of the damage to the protein

  Byl studován vliv ionizujícího záření na komplex mezi dvojnou DNA obsahující analog abasického místa (1,3-propandiol) a mutovaným neaktivním proteinem Lactococcus lactis Fpg (P1G-L1Fpg). Záření brání tvorbě vazby Fpg na DNA prostřednictvím poškození proteinu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011359