Počet záznamů: 1  

Correlation Analysis Together with Vortex Geometry, Two Methods for Tracing Structures in Plasma Heat Flows

 1. 1.
  0104018 - UE-C 20043060 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Něnička, Václav - Šonský, Jiří
  Correlation Analysis Together with Vortex Geometry, Two Methods for Tracing Structures in Plasma Heat Flows.
  [Korelační analýza a vírová geometrie - dvě metody pro sledování shluku tepelných toků v plazmatu.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 49, č. 4 (2004), s. 423-458. ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1057001
  Klíčová slova: correlation analysis * vortex structures * heat flow
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The aim of the paper is to compare the changes in dynamics of a free plasma flow consequent upon inherence of a wall barrier, considering different flow rates and different energy inputs. The determination of the velocity of macroscopic structures in a free plasma flow is achieved using both the correlation analysis and the testing procedures based on differential geometry. The obtained results indicate that the self-organization of the vortex structure is prompted by quasi-periodic changes of the anisotropy of heat distribution, given by the product of the enthalpy and velocity of the plasma flow

  Účelem článku je srovnat změny v dynamice volného proudu plazmatu a důsledky přítomnosti kolmo vložené stěny do volného proudu pro různá průtočná množství a různé příkony. Určení rychlosti makroskopických struktur ve volném proudu plazmatu je provedeno užitím korelační analýzy a testováním postupů založených na diferenciální geometrii. Získané výsledky naznačují, že samoorganizace vírových struktur je důsledkem kvaziperiodických změn anizotropního tepelného toku, který je určen jako součin entalpie a rychlosti proudění plazmatu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011306

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.