Počet záznamů: 1  

Bioerosion in the geologic record of the Czech Republic. Field trip guide for the pre-conference excursion 4th International Bioerosion Workshop August 22 - August 28, Czech Republic

 1. 1.
  0103958 - GLU-S 20043113 RIV CZ eng G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Mikuláš, Radek
  Bioerosion in the geologic record of the Czech Republic. Field trip guide for the pre-conference excursion 4th International Bioerosion Workshop August 22 - August 28, Czech Republic.
  [Bioeroze v geologickém záznamu České republiky. Exkurzní průvodce pro předkonferenční exkurzi 4. mzn. konference o bioerozi. 22.-28. srpna 2004, Česká republika.]
  Prague: Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic and Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2004. 52 s. ISBN 80-901904-9-9.
  [International Bioerosion Workshop /4./. Prague (CZ), 30.08.2004-03.09.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
  Klíčová slova: bioerosion * geologic record Czech Republic * excursion guide
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Geological record of bioerosion of the Czech Republic represents a great stratigraphic range, variety of settings and diverse substrates. We have to mention microborings in the probable Late Proterozoic stromatolites, bored bioclasts of the Silurian and Devonian, Devonian and Carboniferous hardgrounds and rockgrounds, rare wood borings in the Permian deposits (Bohemian Massif), Jurassic transgressive and reef facies, Early Cretaceous rockgrounds (Carpathians), Upper Cretaceous bored rockgrounds, bioclasts and wood (Bohemian Massif), Cenozoic borings in wood, leaves, fruit stones and bones (Bohemian Massif), bioclasts and rockgrounds of the Miocene bottom and sedimentary fill of the Carpathian Foreland and the Vienna Basin. Several Pleistocene and Holocene archaeological sites contain the record of animal and plant bioerosion coupled with the human activity.

  Geologický záznam bioeroze v České republice zahrnuje velkou část geologické časové škály, různé typy prostředí a různé substráty. Zvláštní zmínku zasluhují mikroskopické vrtby v pravděpodobných svrchnoproterozoických stromatolitech, navrtané bioklasty silurského a devonského stáří, devonské a karbonské hardgroundy a rockgroundy, ojedinělé vrtby ve dřevě permského stáří, jurské transgresivní a útesové facie, spodnokřídová skalnatá dna karpatské oblasti, svrchnokřídová skalnatá pobřeží, bioklasty a dřevo v platformním pokryvu Českého masivu, některé facie karpatské předhlubně a Vídeňské pánve a konečně archeologická naleziště, která poskytují záznam bioeroze současný se stopami lidské činnosti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011249

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.