Počet záznamů: 1  

Cenozoic volcanic series in western part of the Bohemian Massif

 1. 1.
  0103944 - GLU-S 20043099 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ulrych, Jaromír - Novák, Jiří Karel - Lloyd, F. E. - Balogh, K. - Hegner, E. - Viereck-Götte, L. G.
  Cenozoic volcanic series in western part of the Bohemian Massif.
  [Cenozoické vulkanické série v západní části Českého masívu.]
  Drilling the Eger Rift. Field Trip Guide. Prague: Geophysical Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, s. 35-36.
  [Drilling the Eger Rift (International Continental Drilling Program Workshop. Chateau of Býkov (CZ), 03.10.2004-07.10.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
  Klíčová slova: Eger Rift * Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  The western part of the Ohře/Eger Rift is a geodynamically active area in the Alpine foreland. Associated Cenozoic alkaline volcanism, particularly that of Quaternary age, plays an important role in the seismic active region of the W Bohemia and Saxony and is accompanied by intensive manifestations of mantle degassing (CO2, He, N). Three Tertiary to Quaternary alkaline volcanic rock series were recognised there: 1. Early Oligocene to Early Miocene (31-20 Ma) in the Doupovské hory Mts. and western Ohře Riftu. 2. Middle to Late Miocene (16-8 Ma) associated with the Cheb-Domažlice Graben. 3. Pleistocene (0.43-0.26/0.11 Ma) associated with the Ohře Rift and Cheb-Domažlice Graben junction. On the basis of isotopic and geochemical data of the primitive mafic volcanics of all series the source of magmas is a sublithospheric HIMU mantle source.

  Západní část oháreckého riftu je geodynamically aktivní oblast alpského předpolí. S oblastí spjatý kenozoický alkalický vulkanismus, zejména kvarterního stáří, hraje podstatnou roli v seismicky aktivní oblasti západních Čech a Saska a je doprovázený intenzivními projevy odplyňování pláště (CO2, He, N). Tři tercierní a kvarterní série alkalických vulkanických hornin byly zde odlišeny: 1. Raně oligocenní až raně miocenní (31-20 Ma) v Doupovských horách a západním oháreckém riftu. 2. Středně až pozdně miocenní (16-8 Ma) spjatá s chebsko-domažlickým příkopem. 3. Pleistocenní (0.43-0.26/0.11 Ma) spjatá se spojením oháreckého riftu a chebsko-domažlického příkopu. Na základě isotopických a geochemických dat z primitivních mafických vulkanitů všech sérií za zdroj magmat lze považovat sublitosferický HIMU plášťový zdroj.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011237

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.