Počet záznamů: 1  

Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section

 1. 1.
  0103930 - GLU-S 20043085 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kvaček, Z. - Böhme, M. - Dvořák, Z. - Konzalová, Magda - Mach, K. - Prokop, J. - Rajchl, M.
  Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section.
  [Spodnomiocenní sladkovodní a bažinné ekosystémy mostecké pánve (severní Čechy) se zvláštním zřetelem k profilu dolu Bílina.]
  Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti. Roč. 49, 1-2 (2004), s. 1-40. ISSN 1210-8197
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA205/01/0639
  Klíčová slova: Micro-macro-plants * insects * vertebrates
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.jgeosci.org/content/JCGS2004_1-2__kvacek.pdf

  Fossils records of plants and lower vertebrates have been treated with special reference to palaeoenvironmental properties. Several newly established taxa are included - Plantae: Biliniasporites multilamellatus Konzalová, gen. et sp. nov., Nyssa bilinica (Unger) Z. Kvaček, comb. nov., Nyssa bilinica forma haidingeri Z. Kvaček, f. nov., Pseudotsuga buzekii Z. Kvaček, gen. et sp. nov. Smilacinites ungeri Z. Kvaček, gen. et sp. nov. and Pisces - Umbra longidorsalis Böhme, sp. nov. Various stages of ecosystem development within the Early Miocene Most Formation, the coal-bearing fill of the Most Basin, are reviewed on the basis of recent sedimentological and palaeontological studies.

  Fosilní záznamy rostlin a nižších obratlovců byly sledovány se zvláštním zřetelem k paleoprostředí. Je začleněno i několik nově stanovených taxonů – Plantae (rostliny): Biliniasporites multilamellatus Konzalová, gen. et sp. nov., Nyssa bilinica (Unger) Z. Kvaček, comb. nov., Nyssa bilinica forma haidingeri Z. Kvaček, f. nov., Pseudotsuga buzekii Z. Kvaček, gen. et sp. nov. Smilacinites ungeri Z. Kvaček, gen. et sp. nov.a Pisces (ryby): Umbra longidorsalis Böhme, sp. nov. Je podán přehled různých stupňů vývoje ekosystému spodně miocénního Mosteckého souvrství, uhlonosné výplně Mostecké pánve, na základě současných sedimentologických a paleontologických studií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000137

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.