Počet záznamů: 1  

Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)

 1. 1.
  0103879 - GLU-S 20043034 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Němejc, F. - Kvaček, Z. - Pacltová, B. - Konzalová, Magda
  Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia).
  [Třetihorní rostliny Plzeňské pánve (Západní Čechy).]
  Acta Universitatis Carolinae. Geologica. Roč. 46, č. 4 (2002), s. 121-176. ISSN 0001-7132
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA205/01/0639
  Klíčová slova: plant macro- and microfossils * Tertiary-Miocene * Plzeň Basin (W. Bohemia)
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Palaeobotanical / palynological evaluation of the Tertiary plant assemblages occuring within the Plzeň Basin is given. The clay deposits below the quartzite (Dobříč) yielded an assemblage without Arctotertiary elements. These levels are attributed to the early Miocene. ceramic clay deposits (Zruč, Žihlice, Dnešice) are correlated with the Early Miocene Most Formation in northern Bohemia. The bituminous paper shale from Horní Bříza is unique among those of the Bohemian Massif and indicates Middle Miocene age (Late Badenian to Early Sarmatian).

  Paleobotanické/palynologické zhodnocení třetihorních rostlinných souborů vyskytujících se v Plzeňské pánvi. Jílovité uloženiny v podloží kvarcitů (Dobříč) obsahovaly společenstvo bez Arktoterciérních elementů. Tyto úrovně jsou přiřazovány k ranně miocénním uloženinám keramických jílů (Zruč, Žichlice, Dnešice) a korelovány se spodně miocénním Mosteckým souvrstvím v severních Čechách. Bituminózní lupenité břidlice z Horní Břízy jsou ojedinělé mezi sedimenty Českého masivu a ukazují stáří středního miocénu (pozdní báden až ranný sarmat).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011181

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.