Počet záznamů: 1  

New radiocarbon datings of human fossils from caves and rockshelters in Bohemia (Czech Republic)

 1. 1.
  0103787 - ARUB-Q 20043048 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - van der Plicht, E. - Vlček, E. - Kuželka, V.
  New radiocarbon datings of human fossils from caves and rockshelters in Bohemia (Czech Republic).
  [Nová radiokarbonová datování fosilního člověka z jeskyní a převisů v Čechách (Česká republika).]
  Anthropologie. Roč. 42, - (2004), s. 161-166. ISSN 0323-1119. E-ISSN 2570-9127
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Klíčová slova: Radiocarbon dating * human fossils * caves, Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  As a part of a long-term project of radiocarbon dating of human fossils of later Pleistocene - early Holocene age from the Czech Republic, this paper presents dates of human fossil fragments from the Saint Prokop´s cave (5-5.7 ky BP and 1.8 ky BP uncalibrated), a series of additional dates from the Prošek´s dome of the Koněprusy cave (dated previously to 12.9 ky BP), and a new date from the Abri Pod Pradědem rockshelter (5.8 ky BP). In general, the newly obtained datings show that several modern human finds, previously listed as Early Upper Paleolithic in the literature, are to be redated as later (Koněprusy, Velika Pečina, Svitávka). On the other hand, these datings help to define more precisely a group of Holocene human burials in caves and rockshelters of this region.

  V rámci dlouhodobého projektu radiokarbonového datování lidských fosílií z konce pleistocénu a počátku holocénu v České republice předkládá tento článek data pro lidské kosterní pozůstatky z jeskyně sv. Prokopa (5.-5.7 tis. let BP a 1.8 tis. let, nekalibrováno) , sérii doplňujících dat z Proškova dómu v Koněpruských jeskyních (předtím datováno k 12.9 tis. let) a nové datum z abri Pod Pradědem (5.8. tis. let). Celkově se ukazuje, že několik anatomicky moderních lidských fosílií, původně v literatuře kladených na počátek mladého paleolitu, je nutno předatovat jako mladší (Koněprusy, Velika Pečina, Svitávka). Na druhé straně nová datování umožňují přesněji definovat skupinu holocenních lidských pohřbů v jeskyních a převisech této oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011093

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.