Počet záznamů: 1  

Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region

 1. 1.
  0103752 - GFU-E 20040050 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Růžek, Bohuslav - Zedník, Jan - Jedlička, Petr - Holub, Karel - Rušajová, Jana - Novotný, O.
  Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region.
  [Lokalizace "kalibračního" odstřelu v Jakubčovicích a dva místní tektonické jevy v ostravské oblasti.]
  13. Regionální konference Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky. Ostrava: Vysoká škola báňskáTechnická univerzita, 2004, s. 255-260. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada stavební. ISBN 80-248-0660-6. ISSN 1213-1962.
  [Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky /13./. Ostrava (CZ), 30.03.2004-01.04.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA205/03/0999
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
  Klíčová slova: seismic data * seismic stations * quarry blast
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Five temporary seismic stations were put into operation in the region delimited by the towns Ostrava-Opava-Hranice na Moravi. These stations are primarily operated in order to collect data from quarry blasts and mining induced events. Corresponding recordings will be used for the velocity model inversion. A strong quarry blast in Jakubčovice was recorded by 8 stations and interpreted

  V oblasti vymezené městy Ostrava - Opava - Hranice na Moravě bylo uvedeno do provozu pět dočasných seismických stanic. Tyto stanice mají především sbírat data z důlních odstřelů a jevů vyvolaných důlní činností. Odpovídající záznamy budou využity pro inverzní rychlostní model. Silný důlní odstřel v Jakubčovicích byl zaznamenán 8 stanicemi a interpretován
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011059

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.