Počet záznamů: 1  

Evolution of the experimental line of physical model of cardiovascular system circuit

 1. 1.
  0103709 - UT-L 20040215 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chlup, Hynek - Konvičková, S.
  Evolution of the experimental line of physical model of cardiovascular system circuit.
  [Vývoj experimentální linky fyzikálního modelu okruhu kardiovaskulárního systému.]
  Workshop ČVUT 2004. Praha: CVUT, 2004, s. 1-2.
  [Workshop CVUT 2004. Praha (CZ), 22.03.2004-26.03.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/04/1181
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: simulation line of cardiovascular system * systemic resistance
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  Simulation line of cardiovascular systém will be designed for setting velocity pulse wave in inserted sample of vein, thinwall tube and identification material properties of wall sample. This is a systemic circuit. 5 circuits were created in which were compared two possible simulations systemic resistance working on different principle. It was observed behaviour of individual line elements and their mutual influence. Done experiments shown optimal arranging of line elements.

  Simulační linka kardiovaskulárního systému je koncipovaná pro stanovení rychlosti průchodu pulsní vlny vloženým vzorkem cévy, tenkostěnné trubice a zjišťování materiálových vlastností stěny vzorku. Jde o systémový okruh. Bylo sestaveno 5 okruhů ve kterých byly porovnány dvě možnosti simulace systémového odporu, pracující na odlišném principu. Bylo sledováno chování jednotlivých prvku linky a jejich vzájemné ovlivňování se. Provedené experimenty určily optimální uspořádání prvků linky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011016

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.